Poleg otoka Lošinj so našli truplo 12 m dolgega kita. Samica se je zapletla v ribiške mreže in poginila zaradi izčrpanosti. Ribiči so truplo odpeljali na otok Male Orjule poleg otoka Lošinj.

Raziskovalci iz inštituta Blue World so opravili podrobne raziskave. Predvidevajo, da je bil to kit, ki smo ga v začetku meseca januarja videli plavati okoli otoka Lošinj. Samica kita je v dolžino merila 11,7 m. Kljub dolžini, pa je bil kit še mlad, saj se mladiči vrste Balaenoptera physalus skotijo dolgi med 5 in 6m. Z materjo ostanejo 6 do 8 mesecev in v tem obdobju že zrastejo do dolžine 10 do 12 m. So edina vrsta kita, ki prebiva v Mediteranskem morju in občasno priplava v Jadran.

Truplo kita je zavarovano na globini 20 m, kjer bo razpadlo

Na truplu kita niso našli nobenih poškodb, ki bi kazale na nasilno smrt kita. Predvidevajo, da je poginil zaradi izčrpanosti. Raziskovalci inštituta Blue World, bodo skelet kita ohranili. Ker v bližini otoka nimajo primernih prostorov, da bi izvedli avtopsijo in truplo očistili, so se odločili, da ga pustijo v morju, kjer bo narava poskrbela, da bo truplo razpadlo. Kosti kita bodo kasneje potegnili na kopno in jih očistili.

Le dan po odkritju kita, so truplo odpeljali na drugo lokacijo v bližini otoka, ga ovili z mrežami in pritrdili na morsko dno. Leži na globini 20 m. V naslednjih mesecih bodo raziskovalci opravljali redne oglede lokacije in spremljali naravno razpadanje trupla.

Ta vrsta kita je zaščitena. Za vse aktivnosti, ki jih izvajajo s truplom, so morali pridobiti dovoljenja hrvaškega Ministrstva za okolje in zaščito narave, Luške uprave, pomorske policije in še bi lahko naštevali.

 

 

Vir: Inštitut Blue World – Veli Lošinj, Foto: Mario Bonić in Danijel Pavlović

 

 

 

Komentarji