Kam pluje naša barka? Običajno vemo, kam želimo odpluti, toda če želimo ta cilj tudi res doseči, se moramo držati začrtane smeri plovbe oziroma kurza.

Trenutno smer plovbe oziroma kurz izmerimo s pomočjo kompasa. Če imamo na plovilu fiksno pritrjen kompas, je ta poravnan z vzdolžnico plovila, zato lahko enostavno kadarkoli odčitamo kurz plovila.

V primeru, da imamo na plovilu samo ročni kompas, ga je potrebno vedno najprej usmeriti po vzdolžnici plovila proti premcu (v smeri plovbe) in šele nato na njem odčitati kurz plovila.

Komentarji