Oznake osamljene nevarnosti so pritrjene ali zasidrane nad nevarnostjo majhne površine, ki se ji lahko izognemo po katerikoli strani.

So črne z rdečimi vodoravnimi pasovi (Č R Č). Po obliki so lahko kakršnekoli, največkrat pa jih lahko vidimo v obliki droga ali stebra.

Na oznaki osamljene nevarnosti sta, kot vrhnje znamenje, dve črni krogli ena nad drugo. Krogli morata biti čim večji in med seboj jasno ločeni. Na njih je lahko tudi bela luč B Bl(2) 10s, ki nam je v pomoč pri nočni plovbi.

Komentarji