Posebne oznake se ne uporabljajo kot navigacijske oznake, ampak se z njimi označujejo posebna območja ali objekti, o katerih se je treba informirati iz priročnikov za plovbo (npr. kabli in cevovodi, območja vojaških vaj, rekreativna območja, zaščitena območja, oceanografske postaje ...).

Posebne oznake so rumene barve poljubne oblike (vendar različne od ostalih navigacijskih oznak). Na njih je, kot vrhnje znamenje, znak X rumene barve, na njih je lahko tudi rumena luč Ru Bl 3s.

V Slovenskem morju posebne oznake označujejo zavarovana območja morja, kot so naravni spomenik Debeli rtič, naravni spomenik Rt Madona in naravni rezervat Strunjan. Poleg tega je s posebno oznako označena tudi oceanografska boja Vida pred Rtom Madona.

Komentarji