Oznake nove nevarnosti označujejo nove odkrite nevarnosti za plovbo, ki še niso označene na navigacijskih kartah.

Nanje naletimo le redko, saj običajno ustrezni organi hitro poskrbijo za pravilno označbo nevarnosti in jo tudi vrišejo na navigacijske karte. V prehodnem obdobju pa so lahko te nevarnosti dvojno označene (prava oznaka vrste nevarnosti oz. kako se ji izogniti + oznaka nove nevarnosti). Drugo oznako umaknejo, ko pristojni pomorski organi presodijo, da se je informacija o nevarnosti dovolj razširila.

Oznake nove nevarnosti so poljubne oblike (vendar različne od ostalih navigacijskih oznak) z modrimi in rumenimi navpičnimi progami. Na njih je, kot vrhnje znamenje, znak + rumene barve. Ponoči na njih vedno sveti izmenično modra in rumena luč I M Ru Bl.

Komentarji