VHF radijska postaja

VHF radijska postaja je najpogostejša naprava namenjena komunikaciji na plovilu. Omogoča komunikacijo med plovilom in kopnim, ter med plovili. Postaja deluje na področju visokih frekvenc med 156 in 162 MHz. Oddaja in sprejema ultra kratke valove - UKV, ki zaradi svojih lastnosti ne omogočajo večjih dometov in ne prehajajo preko ovir (otoki, kopno,..). Majhen doseg VHF postaje je tudi posledica ukrivljenosti zemlje, nanj pa vpliva tudi višina namestitve sprejemno-oddajne antene. Višje kot je nameščena, večji je doseg. Običajen doseg VHF radijske postaje znaša med 20 in 30 nmi.

VHF postaja deluje v simpleks ali dupleks načinu. Ko deluje v simpleks načinu, za oddajanje in sprejemanje uporablja isto frekvenco, medtem ko v dupleks načinu oddaja signala poteka na drugi frekvenci, kot prejem signala. Celotno frekvenčno območje (8156 in 162 MHz), ki je namenjeno korespondenci, je razdeljeno 57 kanalov. Uporabljamo lahko vse izmed njih. Nekateri so rezervirani za namensko uporabo in jih lahko uporabljamo le za namen za katerega so namenjeni. Na primer kanal 16 je namenjen za RT klic v sili, nujen klic in varnostni klic. V primeru, da ga uporabimo za opravljanje drugih, manj pomembnih klicev, se moramo zavedati, da s tem onemogočamo korespondenco na tem kanalu za opravljanje klicev v sili in lahko ogrožamo življenja.

VHF GMDSS postaja

GMDSS je kratica za Global Maritime Distress and Safety System, kar po slovensko pomeni Globalni pomorski sistem stiske in varnosti na morju. Sistem vključuje varnostne postopke, vrsto opreme in komunikacijske protokole potrebne za povečanje varnosti na morju ter reševanje plovil v težavah. Omogoča učinkovito obveščanje centrov za iskanje in reševanje na morju (SAR – Search And Rescue) o plovilih v stiski, ter obveščanje plovil v bližini, ki se lahko vključijo v reševanje. Centri za usklajevanje iskanja in reševanja na morju vodijo vse operacije povezane z reševanjem na morju.

VHF GMDSS postaja vsebuje vse funkcije klasične VHF postaje, dodan pa ima modem DSC (Digital Selective Call – digitalni selektivni klic). DSC je pomemben del sistema GMDSS in uporablja kanal 70 za digitalno komunikacijo. Omogoča izvedbo selektivnega klica z uporabo MMSI številke, ki je unikatna za vsako radijsko postajo posebej. Na ta način lahko opravimo klic s točno določenim uporabnikom VHF GMDSS postaje.

MMSI številka

MMSI - Maritime Mobile Service Identity pomeni  storitev pomorske mobilna identifikacije. MMSI je 9-mestna številka, ki enolično označuje posamezno plovilo in omogoča enostavno identifikacijo plovila. Prva tri mesta pomenijo državo v kateri je prijavljena postaja (Slovenija: 278, Italija: 247, Hrvaška: 238, Grčija: 239, Danska 219 in 220, Kanada 316,..)

Ob oddaji klica v sili, GMDSS VHF postaja avtomatsko odda MMSI številko postaje. Če je povezana s GPS napravo odda tudi pozicijo, na kateri se plovilo trenutno nahaja. V kolikor nista povezani, moramo pozicijo v VHF postajo vnesti ročno.

Dovoljenja potrebna za uporabo VHF GMDSS postaje

Za uporabo VHF GMDSS postaje je potrebno pridobiti Potrdilo o usposobljenosti za upravljanje s pomorsko radijsko postajo VHF GMDSS. Potrdilo lahko pridobi oseba, ki je stara vsaj 16 let in je opravila tečaj ter izpit pred komisijo Uprave RS za pomorstvo. Vse informacije v zvezi z izpitom lahko dobite na: www.up.gov.si

Vsako VHF GMDSS postajo je potrebno registrirati pri Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS (www.akos-rs.si). Pridobiti je potrebno dovoljenje oziroma odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc. Pogoj za izdajo dovoljenja je podatek o registraciji plovila, ter ime plovila. Agencija na podlagi vloge določi MMSI številko, ki jo posreduje tudi Mednarodni telekomunikacijski zvezi. Z dodelitvijo številke MMSI lastnik plovila postane tudi zavezanec za plačilo uporabe radijskih frekvenc v pomorski mobilni storitvi. Za izdajo dovoljenja morate dostaviti kopijo registracije plovila oziroma kopijo vpisnega lista za čoln ter obrazec – vlogo za dovoljenje za radijsko postajo.