Pričela so se dala za izgradnjo nove marine v luki Vela luka na otoku Korčula.

Novo marino v Veli luki bo gradilo podjetje Ovalis Nova d.o.o. V mesecu septembru so podpisali koncesijsko pogodbo za uporabo pomorskega in kopenskega dobra na področju jugozahodnega dela luke Vela luka. Danes se v tem delu nahaja sidrišče, kjer so za privez plovil na voljo plovke.

Ko bo marina dokončana, bo nudila privez do 200 plovilom. Celotna investicija je vredna 47 mio HRK (6, 2 mio EUR). Za uporabo morske površine in dela kopna s pripadajočimi objekti, bo koncesionar, podjetje Ovalis Nova, letno plačevalo koncesijo v višini 285.285 HRK (38.000 EUR) in 4,1% od letnih prihodkov, ki jih bodo ustvarili s prodajo privezov.

Gradbena dela so se že pričela. Gradnja bo potekala v dveh fazah. V prvi fazi, ki je vredna 31 mio HRM bodo izvedli dela za izgradnjo marine, v drugi fazi pa dela na področju luke, ki so v lasti luške uprave, a so nujna za izgradnjo in delovanje marine.

Nikola Bobroslavić, predstavnik podjetja Ovalis Nova je povedal, da marina v luki Vela luka ni zadnja investicija na področju otoka Korčula. Trenutno že delajo na pridobivanju koncesij za marino v luki Lumbarda in Blato. V nekoliko bolj dolgoročnem planu pa imajo še izgradnjo marine v luki Ploče in na otoku Lastovo. Vse marine, ki jih želijo zgraditi v prihodnosti bodo lahko sprejele do 200 plovil.