Svetovna kriza, ki jo je povzročila epidemija koronavirusa že pušča svoje posledice na vseh gospodarskih segmentih. Hibernacija svetovnega gospodarstva je povzročila padec cen nafte. Ladjarji so s pridom izkoristili razmere in preusmerili ladje mimo prekopov.

Sueški kanal je že utrpel ogromno škodo. Prihodki so se zmanjšali za 10 mio USD. Trenutno je smer plovbe spremenilo že najmanj 20 tovornih ladij, ki plujejo med Azijo in Evropo. Zaradi nizkih cen nafte je ceneje pluti okrog Afrike in obpluti rt Dobrega upanja kot pluti skozi Sueški kanal in plačati pristojbino. Cena prečkanja kanala je odvisna od velikosti ladje, od števila kontejnerjev na krovu in odstotka polnih kontejnerjev. Za povprečno ladjo, ki lahko tovori 20.000 TEU kontejnerjev, znaša cena prečkanja okrog 700.000 USD.

Zaradi epidemije so se potrebe po nafti v Evropi zmanjšale. Posledično bo potrebno manjše število ladij za prevoz tovora, kar bo prihodke kanala še zmanjšalo.

Družba SCA (Suez Canal Authority) je že spustila cene za plovbo skozi kanal. Za ladje na relaciji Evropa–Azija so cene nižje za 17 %, za ladje, ki plujejo na relaciji Azija–Severna Amerika pa med 60 in 75 %.