Hrvaška, Izbris plovil iz registra

Republika Hrvaška iz vpisnika začela brisati plovila, ki nimajo usklajene dokumentacije in pooblaščenca na Hrvaškem

Lastniki plovil, registriranih pod hrvaško zastavo, morajo v vpisniku plovil čim prej urediti podatke in imenovati pooblaščenca.

Pred novim letom smo pisali o spremembah v hrvaškem Pravilniku o brodicama, čamcima i jahtama, ki lastnikom plovil predpisuje obvezno uskladitev območja plovbe v kategorijah Ia, II in IIa, navedenem na plovnem dovoljenju oziroma vpisnem listu plovila. Vsi tuji lastniki plovil morajo izbrati pooblaščenca za sprejem pisemskih pošiljk in zastopanje pred hrvaškimi državnimi organi v morebitnih sporih. Pooblaščenec je lahko vsaka fizična oseba s stalnim prebivališčem na Hrvaškem ali pravna oseba s sedežem na Hrvaškem. V kolikor nimate pooblaščenca ali vas vaš dosedanji pooblaščenec za prejemanje pošte ni pripravljen zastopati tudi v morebitnih sporih, je potrebno izbrati novega pooblaščenca. Vsak lastnik pa mora imeti vpisan tudi svoj OIB (osobni identifikacijski broj), ki je bistven podatek brez katerega ni možno imeti lastništva na Hrvaškem.

Po novem letu je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture RH postopno začelo z brisanjem plovil, ki v vpisniku nimajo urejene zgoraj navedene dokumentacije. S tem se ne izgubi lastništva nad plovilom, je pa pred prvo plovbo potrebno urediti ponovni vpis. Za plovila, ki so ali bodo izbrisana, je potreben izredni tehnični pregled, ki narekuje pregled na suhem, cena pa je v primerjavi z rednim tehničnim pregledom dvakrat višja.

V kolikor potrebujete pomoč za urejanje sprememb v vpisniku plovil, pooblaščenca na Hrvaškem ali katerokoli drugo storitev v zvezi s vašim plovilom, se lahko obrnete na podjetje Menta. Več informacij najdete na spletni strani www.menta.hr, po telefonu na št. 051 334 696 ali pišite na naslov lena@menta.hr.