Izbris plovila iz registra

Hrvaška je iz vpisnika izbrisala 24237 plovil lastnikov, ki nimajo vpisanega OIB-a.

Naslednja bodo plovila tujih lastnikov, ki nimajo pooblaščenca

Imate plovilo registrirano na Hrvaškem? Preverite, ali so v vpisniku plovil pravilno zavedeni vaši podatki, čim prej izberite pooblaščenca in se tako izognite izbrisu plovila.

Po novem letu je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture RH začelo z brisanjem plovil, ki nimajo urejene dokumentacije, in doslej iz vpisnika izbrisalo 24237 plovil lastnikov, ki nimajo vpisanega OIB-a (osobni identifikacijski broj). Naslednja v vrsti za brisanje so plovila tujih lastnikov, ki nimajo imenovanega pooblaščenca. Vsi tuji lastniki plovil namreč morajo izbrati pooblaščenca za sprejem pisemskih pošiljk in zastopanje v morebitnih sporih s hrvaškimi državnimi organi. Pooblaščenec je lahko vsaka fizična oseba s stalnim prebivališčem na Hrvaškem ali pravna oseba s sedežem na Hrvaškem. V kolikor nimate pooblaščenca ali vaš dosedanji pooblaščenec za prejemanje pošte ni pripravljen prevzeti dodatne obveznosti za zastopanje v sporih, je potrebno izbrati novega pooblaščenca.

Lastnik izbrisanega plovila mora pred prvo plovbo urediti ponovni vpis in opraviti izredni tehnični pregled, ki narekuje pregled na suhem, cena pa je v primerjavi z rednim tehničnim pregledom dvakrat višja.

Za pomoč pri urejanju sprememb v vpisniku plovil, pooblaščenca na Hrvaškem, vpis lastništva ali katerokoli drugo storitev v zvezi s vašim plovilom, se obrnite na podjetje Menta. Več informacij najdete na spletni strani www.menta.hr, po telefonu na št. 051 334 696 ali pišite na naslov lena@menta.hr.