Oprema čolnov za plovbo po obalnem območju

 

Obvezna oprema čolna se razlikuje glede na namen in območje plovbe ter na njegovo dolžino.

Oprema čolna za plovbo po "odprtem" območju in območju "zavetja" (razen čolna za javni prevoz oseb):

Morski čoln dolžine do 5 metrov:

 • sidro ali drugo sredstvo za sidranje z najmanj 20 metrov dolgo vrvjo ali verigo za sidranje in tri vrvi za privez skupne dolžine najmanj 30 metrov ustrezne jakosti,
 • dve vesli s tremi palci ali rogovilami oziroma drugo pomožno pogonsko napravo,
 • vedro s korcem,
 • luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenju na morju,
 • konveksno ogledalo (le gliser, ki se uporablja za smučanje na vodi).

Morski čoln brez kabine dolžine nad 5 metrov in morski čoln s kabino dolžine do 7 metrov:

 • sidro z najmanj 30 metrov dolgo vrvjo ali verigo za sidranje in tri vrvi za privez skupne najmanj 40 metrov dolžine ustrezne jakosti,
 • pomožno pogonsko napravo (motor ali jadra) ali VHF GMDSS postajo ali tri rdeče rakete s padalom,
 • vedro s korcem ali ročno črpalko,
 • luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenju na morju,
 • konveksno ogledalo (le gliser, ki se uporablja za smučanje na vodi),
 • tri rdeče bakle,
 • kompas,
 • med plovbo pa tudi rešilne jopiče v tolikšnem številu, kolikor oseb se nahaja na čolnu.

Morski čoln s kabino dolžine nad 7 metrov:

 • sidro primerne teže z najmanj 40 metrov dolgo vrvjo ali verigo za sidranje ter tri vrvi za privez skupne dolžine najmanj 45 metrov ustrezne jakosti,
 • pomožno pogonsko napravo (motor ali jadra) ali VHF GMDSS postajo ali tri rdeče rakete s padalom,
 • vedro s korcem ali ročno črpalko,
 • najmanj en prenosni gasilni aparat na prah,
 • luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenju na morju,
 • tri rdeče bakle,
 • komplet prve pomoči,
 • baterijsko svetilko,
 • komplet orodja za vzdrževanje mehanskih naprav,
 • kompas,
 • priročnike za plovbo,
 • pomorske karte področja, kjer pluje, s priborom,
 • med plovbo pa tudi rešilne jopiče v tolikšnem številu, kolikor oseb se nahaja na čolnu.

Čoln celinske plovbe ne glede na dolžino trupa:

 • sidro ali drugo sredstvo za sidranje z najmanj 15 metrov dolgo vrvjo ali verigo za sidranje in dvoje vrvi za privez skupne dolžine najmanj 30 metrov ustrezne jakosti,
 • dve ustrezni vesli ali drug ustrezni pogon,
 • vedro s korcem,
 • luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenju na morju.

Kazni za prekrške:

Z globo 80 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki upravlja čoln, če čoln nima predpisane opreme.

Preberite tudi:

Posodobljeno: 26.3.2020

Vir: Pravilnik o čolnih in plavajočih napravah