Mayday, Mayday

Mayday je procedura, ki jo izvedemo s pomočjo radijske postaje. Uporabimo jo, ko potrebujemo pomoč in so ogrožena življenja ljudi na plovilu in je potrebna takojšnja pomoč. Klic Mayday je najpomembnejši klic med vsemi klici in se običajno pošlje vsem postajam v dosegu. 

Zgodovina klica Mayday

Procedura Mayday je nastala leta 1921. Zamisel zanjo je dobil radijski operater Frederick Stanly Mockford na londonskem letališču Croydon. Vpašali so ga, katera beseda bi bila primerna za uporabo v primeru stiske, bi jo razumeli vsi piloti in zemeljsko osebje. Ker je bilo z londonskega letališča v tistem času opravljeno največ letov proti pariškemu letališču La Bourget Airport, je predlagal, da uporabijo besedo Mayday, ki izhaja iz francoske besede m'aider, ki v slovenščini pomeni »pomagaj mi«. M'aider izjaha iz besedne zveze »venez m'aider«, ki pomeni »pridite na pomoč«. Do pričetka uporabe klica Mayday se je uporabljal klic SOS. Leta 1927 je Mednarodna Radiotelegrafska organizacija iz Washingtona proceduro Mayday privzela za uradno radiotelegrafsko proceduro za izvedbo klica v sili in nadomestila klic SOS (klic SOS pomeni Save Our Souls – oziroma slovensko Rešite naše duše).

Kako izvedemo klic Mayday preko digitalne VHF GMDSS postaje

Klic v sili oddamo s pritiskom na tipko Distress, ki je običajno zaščitena s plastičnim pokrovčkom, da ne bi prišlo do oddajanja klica v sili po pomoti. Za sprožitev klica je na večini postaj potrebno tipko neprekinjeno držati 5 s.

Po pritisku tipke se preko 70. VHF kanala sproži DSC (Digital Selective Call – digitalni selektivni klic). VHF GMDSS postaja avtomatsko odda naslednje informacije:

 1. MMSI številko vašega plovila
 2. Pozicijo plovila
 3. Čas, ko je bila pozicija plovila zadnjič posodobljena
 4. Vrsta klica

MMSI številka je kratica za Maritime Mobile Service Identity oziroma Identifikacijska oznaka za mobilno pomorsko telefonijo, ki enolično označuje vaše plovilo in podatke o njem. Dodeli vam jo AKOS ob prijavi vaše VHF GMDSS postaje.

Pozicija plovila so koordinate vašega plovila. Če imate radijsko postajo povezano z vašo GPS napravo, se pozicija avtomatsko prebere iz GPS naprave. V kolikor nista povezani, morate poziciji v VHF GMDSS postajo vnesti ročno. VHF postaje omogočajo ročno vnašanje pozicije, kar naj bi se izvajalo najmanj na vsake 4 ure.

Pozicija vašega plovila je seveda izjemno pomembna pri organizaciji reševalne akcije. Čas se poleg pozicije odpošlje zato, da za kdaj velja pozicija in se odpošlje v UTC formatu (Coordinated Universal Time). Vzhodna Evropa vključno z Jadranom je v časovnem pasu UTC+1. V zimskem času moramo od lokalnega časa odšteti eno uro in dobimo UTC, v poletnem (zaradi premika ure na poletni čas) pa moramo lokalnemu času odšteti 2 uri, da dobimo podatek v UTC času.

Po oddanem DSC klicu v sili, je potrebno oddati klic še govorno preko kanala CH16. DSC klic v sili bodo sprejele vse VHF postaje, potrdila pa ga bo lahko samo obalna postaja, kar bo za vas pomenilo, da so informacijo o vaši stiski prejeli. Nemudoma bodo pričeli z organizacijo reševalne akcije in stopili v stik s plovilom, ki je oddalo klic.

Kako izvedemo govorni klic preko GMDSS VHF postaje

Potek klica v stiski v angleškem jeziku   Potek klica v slovenskem jeziku
 1. MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY
 2. THIS IS »ime plovila«, »ime plovila«, »ime plovila«, »MMSI številka plovila«, »
 3. MAYDAY
 4.  »ime plovila«
 5. POSITION »pozicija plovila« AT »čas pozicije plovila v UTC formatu«
 6. »vrsta nesreče«
 7. IMMEDIATE ASSISTANCE REQUIRED
 8. »informacije o številu ljudi na krovu, o eventualnih poškodbah posadke, koliko časa predvidevamo, da bomo lahko ostali na krovu, vremenske razmere, ali je aktiviran EPIRB, ostale informacije, ki lahko pomagajo pri reševanju….«
 9. OVER
 
 1. MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY
 2. TUKAJ »ime plovila«, »ime plovila«, »ime plovila«, »MMSI številka plovila«, »Pozivni znak plovila«
 3. MAYDAY
 4.  »ime plovila«,
 5. POZICIJA »pozicija plovila« OB »čas pozicije plovila v UTC formatu«
 6. »vrsta nesreče«
 7. POTREBNA JE TAKOJŠNJA POMOČ
 8. »informacije o številu ljudi na krovu, o eventualnih poškodbah posadke, koliko časa predvidevamo, da bomo lahko ostali na krovu, vremenske razmere, ali je aktiviran EPIRB, ostale informacije, ki lahko pomagajo pri reševanju….«
 9. SPREJEM

Kako izvedemo govorni klic preko analogne VHF postaje

Potek klica v stiski v angleškem jeziku   Potek klica v slovenskem jeziku
 1. MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY
 2. THIS IS »ime plovila«, »ime plovila«, »ime plovila«
 3. MAYDAY
 4.  »ime plovila«
 5. POSITION »pozicija plovila« AT »čas pozicije plovila v UTC formatu«
 6. »vrsta nesreče«
 7. IMMEDIATE ASSISTANCE REQUIRED
 8. »informacije o številu ljudi na krovu, o eventualnih poškodbah posadke, koliko časa predvidevamo, da bomo lahko ostali na krovu, vremenske razmere, ali je aktiviran EPIRB, ostale informacije, ki lahko pomagajo pri reševanju….«
 9. OVER
 
 1. MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY
 2. TUKAJ »ime plovila«, »ime plovila«, »ime plovila«
 3. MAYDAY
 4.  »ime plovila«,
 5. POZICIJA »pozicija plovila« OB »čas pozicije plovila v UTC formatu«
 6. »vrsta nesreče«
 7. POTREBNA JE TAKOJŠNJA POMOČ
 8. »informacije o številu ljudi na krovu, o eventualnih poškodbah posadke, koliko časa predvidevamo, da bomo lahko ostali na krovu, vremenske razmere, ali je aktiviran EPIRB, ostale informacije, ki lahko pomagajo pri reševanju….«
 9. SPREJEM

Pomembno:

 • Najpomembnejše točke klica so 5., 6., in 8. Na podlagi teh informacij bodo lahko organizirali najučinkovitejšo reševalno akcijo.
 • Če je le možno, uporabljajte jezik, ki ga v vaši bližini razume kar največ ljudi. Če boste klic oddali v slovenščini, ga ostala plovila v bližini ne bodo razumela in ne bodo morala takoj pristopiti k nudenju pomoči. Angleščina bo v tem primeru bolj primerna.

Vrste klica v sili

Nepripravljen klic v sili

Nepripravljen klic v sili oddamo takrat, ko je prišlo do nesreče, potrebujemo pomoč in nimamo časa za pripravljanje klica v sili. Klic bo opravljen a ni nujno, da bo posredoval ažurirane podatke o trenutni poziciji plovila in UTC času, ter ne bo posredoval informacije o vrsti nesreče.

Pripravljen klic v sili

Pripravljen klic v sili je klic, ki lahko vsebuje natančnejše podatke o poziciji, času in tudi vrsto nesreče. Pred pošiljanjem klica v VHF GMDSS postajo vnesemo vrsto nesreče, ter preverimo in po potrebi popravimo pozicijo plovila in UTC čas pozicije.

Posredovan klic v sili

Posredovan klic v sili uporabimo za pomoč plovilu, ki samo ne mora oddati klica v sili. To se lahko zgodi, kadar ima plovilo poškodovano komunikacijsko opremo in stisko nakazuje z drugimi signali (signalne rakete, …) ali pa je plovilo izven dosega obalne postaje. V tem premeru postanemo posrednik in v imenu plovila v stiski stopimo v kontakt z obalno postajo. Postopek posredovanega klica v sili se razlikuje od postopka klica v sili.

Postopek posredovanega klica v sili DISTRESS RELAY

Potek posredovanja klica v stiski v angleškem jeziku   Potek posredovanja klica v slovenskem jeziku
 1. MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY
 2. THIS IS »MMSI našega plovila«, »ime našega plovila, ime našega plovila, ime našega plovila«, »pozivni znak našega plovila«
 3. RECEIVED FOLLOWING MAYDAY FROM »MMSI plovila v stiski«, »ime plovila v stiski«, »pozivni znak plovila v stiski«
 4. MESSAGE BEGINS
 5. »sporočilo, ki smo ga prejeli s plovila v stiski, ali informacije o klicu«
 6. MESSAGE ENDS
 7. OVER
 
 1. MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY
 2. TUKAJ JE »MMSI našega plovila«, »ime našega plovila, ime našega plovila, ime našega plovila«, »pozivni znak našega plovila«
 3. SPREJEM MAYDAY OD »MMSI plovila v stiski«, »ime plovila v stiski«, »pozivni znak plovila v stiski«
 4. ZAČETEK SPOROČILA
 5. »sporočilo, ki smo ga prejeli s plovila v stiski, ali informacije o klicu«
 6. KONEC SPOROČILA
 7. SPREJEM

Kaj po oddaji klica v stiski

Ko smo enkrat oddali klic v sili se posvetimo reševanju posadke in plovila. V kolikor obalna postaja ne bos prejela vašega klica v sili, ga bo VHF GMDSS postaja oddajala vse do potrditve na približno vsakih 5 min. Ko naša postaja dobi informacijo, da je klic sprejet in potrjen, preneha pošiljati DSC klic.

Po potrditvi klica v sili, vsa nadaljnja govorna komunikacija poteka na kanalu VHF 16. Obalna postaja bo stopila v stik z nami in vam nudila vse napotke in informacije v zvezi s potekom reševanje.

Kako ukrepamo po prejemu potrditve klica

Kapitan plovila oziroma skipper mora po prejemu potrditve klica spremljati in ubogati navodil obalne postaje, ki koordinira reševalno akcijo

V premeru, da obalna postaja ne potrdi klica

Če plujemo na področju, kjer je bil oddan klic v sili, ga obalna postaja ne potrdi in ne poteka nadaljevanje komunikacije na VHF 16 kanalu, potem je naša odgovornost, da klic potrdimo in nadaljujemo komunikacijo na kanalu VHF 16.

Potrditev klica v sili

Potrditev klica v angleškem jeziku   Potrditev klica v slovenskem jeziku
 1. MAYDAY
 2. »MMSI številka plovila v stiski«; »ime plovila v stiski«, »pozivni znak plovila v stiski«
 3. THIS IS »MMSI številka našega plovila«; »ime našega plovila«, »pozivni znak našega  plovila«
 4. RECEIVED MAYDAY

 
 1. MAYDAY
 2. »MMSI številka plovila v stiski«; »ime plovila v stiski«, »pozivni znak plovila v stiski«
 3. TUKAJ JE »MMSI številka našega plovila«; »ime našega plovila«, »pozivni znak našega  plovila«
 4. RECEIVED MAYDAY

 

Ko potrdimo klic v sili nemudoma poizkušamo stopiti v kontakt z obalno postajo. Pričnemo s postopkom posredovanja klica v sili.

Komunikacija v času potekal reševalne akcije

Po prejemu klica v sili, obalna postaja organizira in koordinira reševalno akcijo. V akcijo vključi profesionalne reševalne ekipe in pa tudi plovila, ki so v bližini plovila v stiski. V kolikor se nahajate na področju, kjer poteka reševanje, spremljajte komunikacijo na kanalu VHF 16. Upoštevajte navodila za potek komunikacije.

 • SEELONCE MAYDAY

SEELONCE je francoski približek izgovorjave angleške besede silence, ki pomeni tišina. Vsem, ki so v področju sprejema signala, pomeni, da poteka reševalna akcija in da lahko kanal uporabljajo zgolj ustrezen odgovoren organ, kot na primer obalna postaja, ki koordinira reševanje, plovilo v stiski in plovila, ki so vključena v reševalno akcijo. Sporočilo se preko kanala odda, kadar katero izmed plovil v področju poteka reševalne akcije ne upošteva pravil in kanal VHF 16 uporablja po nepotrebnem ter moti komunikacijo reševanja.

 • SEELONCE DISTRESS

SEELONCE DISTRESS je podobna proceduralna beseda kot Seelonce Mayday. Pomeni, da lahko VHF 16 kanal uporablja le plovilo v stiski, ustrezen odgovoren organ, ki koordinira reševalno akcijo in plovila, ki so zaprošena za reševanje. Sporočilo lahko odda katerakoli postaja v primeru, da katero izmed postaj uporablja kanal za nepotrebno komunikacijo in moti potek reševanja.

 • PRUDONCE

Proceduralna beseda PRUDONCE se uporablja med potekom reševalne akcije, in pomeni, da se kanal VHF 16 uporablja v omejenem obsegu. Izhaja iz francoske izgovorjave angleške besede »prudence«, ki v slovenščini pomeni previdnost. Sporočilo odda odgovorni organ, ko reševanje že poteka in pričakuje, da bo potekalo še nekaj časa. Kanal VHF 16 je dovoljeno uporabljati za ostala nujna sporočila, medtem, ko za ostalo komunikacijo uporabimo druge kanale.

 • SEELONCE FEENEE

Proceduralna beseda SEELONCE FEENEE izhaja iz francoske besede »silence fini«, kar v slovenščini pomeni konec tišine. Pomeni, da je reševalna akcija zaključena in da se lahko kanal VHF 16 zopet uporablja na običajen način.

Pomembno

Oddajanje lažnega klica na pomoč ali oddajana klica na pomoč po pomoti je v številnih državah sveta hud prekršek in so zanj predpisane visoke kazni, ponekod pa lahko celo končate v zaporu. Zato klic v sili oddajte le, ko resnično potrebujete pomoč. Če se klic v sili slučajno odda po pomoti, ga je potrebno nemudoma preklicati.

Preklic po pomoti oddanega klica MAYDAY

Če oddamo lažni klic v sili, oziroma oddamo klic po pomoti, smo ga dolžni preklicati, če tega ne storimo, bo radijska postaja lahko avtomatsko oddajala DSC klic v sili. To storimo z izklopom radijske postaje. Ko radijsko postajo ponovno vklopimo (izklopljena naj bo nekaj sekund) moramo izvesti govorni klic s katerim prekličemo lažen ali po pomoti oddan klic v sili. Preklic oddamo na kanalu VHF 16. Primerno je da ga izvedemo v angleškem jeziku, da ga bodo razumeli vsi operaterji radijskih postaj.

Potek preklica v angleškem jeziku   Potek preklica v slovenskem jeziku
 1. ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS
 2. THIS IS »ime plovila«, »ime plovila«, »ime plovila«, »MMSI številka plovila«, »pozivni znak plovila«,
 3. POSITION »pozicija plovila v GPS koordinatah«, AT »datum in čas v UTC formatu«
 4. CANCEL MY DISTRESS ALERT OF »datum in čas v UTC formatu preklicanega klica v sili«
 5. THIS IS »ime in priimek osebe, ki preklicuje klic, ter njegova funkcija na plovilu«
 6. OVER
 
 1. ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS
 2. TUKAJ JE »ime plovila«, »ime plovila«, »ime plovila«, »MMSI številka plovila«, »pozivni znak plovila«,
 3. POZICIJA »pozicija plovila v GPS koordinatah«, OB »datum in čas v UTC formatu«
 4. PREKLICUJEM MOJ KLIC NA POMOČ »datum in čas v UTC formatu preklicanega klica v sili«
 5. TUKAJ JE »ime in priimek osebe, ki preklicuje klic, ter njegova funkcija na plovilu«
 6. SPREJEM