Tudi letos je že prišlo do prvih sprememb oznak na območju hrvaških teritorialnih voda. V mesecu januarju 2020 sta bili na novo postavljeni dve oznake. Oznaki nista vrisani na pomorskih kartah in verjetno še niso posodobljene v vaših elektronskih pomorskih kartah. Nove označbe vnesite na svoje karte, da se izognete morebitni pomorski nesreči.

Košljun – Puntarska draga, otok Krk

Svetlobna oznaka pred otokom Košljun v Puntarski dragi na otoku Krk. Oznaka stoji jugozahodno od otoka Košljun in označuje plitvino, ki se razprostira od oznake proti otoku v smeri severozahoda.

Karakteristika oznake

 • Tip oznake: lateralna - leva stran.
 • Pozicija: 45° 01,435´ N;  014° 37,345´ E
 • Karakteristika luči: R Bl 2s 1M (0,3+1,7)s.
 • Barva oznake: rdeča
 • Višina nad morsko gladino: 6m
 • Slika: zgoraj levo

 

Ošiljak, otok Ošiljak

Na pomolu luke Ošiljak na istoimenskem otoku (nasproti luke Preko na otoku Ugljan) je postavljena nova bela oznaka.

Karakteristika oznake

 • Tip oznake: bela
 • Pozicija: 44° 04,561´ N;  015° 12,402´ E
 • Karakteristika luči: B Bl(3) 8s 6m 2M (2(0,5+1);0,5+4,5)s.
 • Barva oznake: bela
 • Slika: zgoraj desno

 

Marina Frapa Dubrovnik

V nekatere elektronske pomorske karte še nista vrisana nova svetilnika v novi marini Frapa v Dubrovniku, čeprav sta bila postavljena že leta 2018.

Prva oznaka je postavljena na glavi severnega valobrana marine, druga pa je postavljena na koncu prvega – severnega pomola marine Frapa Dubrovnik.

Oznaka na severnem valobranu:

 • Tip oznake: lateralna - desna stran
 • Pozicija: 42° 39,724´ N;  018° 04,760´ E
 • Karakteristika luči: Z Bl 3s 4m 2M (0,3+2,7)s.
 • Barva oznake: zelena
 • Slika: spodaj levo + grafika spodaj

 Severni prvi pomol marine Frapa Dubrovnik:

 • Tip oznake: lateralna - desna stran
 • Pozicija: 42° 39,553´ N;  018° 04,877´ E
 • Karakteristika luči: Z Bl 3s 4m 2M (0,3+2,7)s.
 • Barva oznake: zelena
 • Slika: spodaj desno + grafika spodaj

Nove oznake, postavljene v letu 2019 so objavljene na tej povezavi