Pred Rovinjem nastaja nova luka San Pelagio

V mesecu maju so se začela dela za izgradnjo nove luke, ki se bo imenovala San Pelagio.

Luka bo zgrajena približno 1 nmi severno od mesta Rovinj, v skrajnem severnem delu zaliva Valdebora. Luka je ime dobila po cerkvi sveti Pelagij, ki stoji v neposredni bližini.

Luka ima naravno zaščito z vseh smeri, razen z južne. Zato bodo zgradili masiven valobran, ki bo luko ščitil pred južnimi vetrovi in bo hkrati sprehajališče. V luki planirajo zgraditi štiri pomole, na katerih bo med 250 in 300 komunalnih privezov. Uredili bodo tudi del obale vzhodno od nove luke, kjer bo nastala nova plaža.

Pomoli v novi luki bodo opremljeni s privezniki, električnimi omaricami in vodovodnimi priključki.

Celotna investicija znaša 52.500.000 HRK oziroma 7.000.000 EUR.

Pred Rovinjem nastaja nova luka San Pelagio