JZS.si

Po odstopu predsednika JZS Aljoše Tomaža 21. maja do skupščine Jadralno zvezo Slovenije vodi starejši od dveh podpredsednikov, Samo Lozej. Na prvi seji izvršnega odbora pod njegovim vodstvom, ki je potekala 3. junija v poznih popoldanskih urah v Portorožu, so se vsi člani zahvalili Aljoši Tomažu za njegovo skoraj desetletno delovanje in vodenje JZS in izrazili pripravljenost, da bodo nadaljevali z delom in smerjo razvoja, ki ga je v JZS zastavil.

Izvršni odbor Jadralne zveze Slovenije je na seji odločil, da bo 33. redna in hkrati volilna skupščina 8. septembra letos. IO JZS ima po statutu devet članov, zato bodo septembra poleg novega predsednika izvolili še nadomestnega člana za čas mandata sedanjega IO, ki poteče 18. decembra 2022, ker je lani odstopil Jure Orel. S tem bo IO zopet deloval v polni sestavi.

V okviru razprave v zvezi s predlaganimi spremembami Pravilnika o pravicah in dolžnosti jadralcev Nacionalne panožne športne šole JZS in izvajalcih programa – trenerjih, je IO zadolžil predsednika strokovnega sveta, Vasilija Žbogarja, da skupaj z članom IO Damijanom Vukom poskrbita za poenotenje o sistemu dela z mladinci v prehodnih mladinskih in olimpijskih razredih, da bi lahko nadaljevali delo, ki ga je zastavil že Aljoša Tomaž.

Na sliki (z leve proti desni): Vasilij Žbogar, Janez Zabukovec, Sebastjan Šik, Damijan Vuk, Marjan Matevljič, Tomaž Virnik, Samo Lozej, Karmen Pahor.

Foto: JZS arhiv