Kako trimamo plovilo

Gliserji so plovila, katerih trup je oblikovan za plovbo po vodni gladini. Pri majhnih hitrostih se obnašajo podobno kot izpodrivna plovila, pri večjih pa se trup povzpne na vodno gladino. Za glisiranje mora imeti plovilo dovolj veliko potisno moč. In dejstvo, vsako plovilo ali plovni objekt bo z dovolj veliko močjo pogonskih motorjev izglisiralo.

How to trim the boat

Teorija

Vsako plovilo, ko je pri miru ali se giblje z majhno hitrostjo, ostaja na vodni gladini zgolj zaradi svoje plovnosti. Ko se hitrost gibanja začne povečevati, se povečajo hidrodinamične sile na trup plovila. Obratno je z plovnostjo. Ko se plovilo dvigne na vodno gladino, se plovnost plovila zmanjša, saj je v vodi manjši volumen plovila. Pri določeni hitrosti hidrodinamična sila postane dominantna sila, ki deluje na trup plovila in plovilo se dvigne na vodno površino in prične glisirati. Za glisirenje sta potrebna dovolj velika moč motorjev in dovolj velika hitrost. Razmerje moči motorjev in teže plovila mora biti primerno veliko. In da ne bo pomote. Tudi jadrnice glisirajo. Potrebujejo le dovolj veliko površino jader, ki bo zagotovila dovolj moči za doseganje hitrosti pri kateri se bo trup dvignil na površino.

Kot smo že napisali, vsako plovilo z dovolj močnimi motorji ali dovolj veliko površino jader, bo izglisiralo. Večje kot bo razmerje moči glede na težo plovila, prej bo plovilo izglisiralo. Ker pa povečevanje moči motorjev povečuje težo in porabo, so plovila optimirana, da so motorji dovolj močni za izglisiranje in za plovbo pri hitrosti križarjenja, kjer je poraba goriva najmanjša. Plovila lahko dosegajo višje hitrosti plovbe kot je hitrost križarjenja ali potovalna hitrost. Pri višjih hitrostih poraba goriva močno narašča. Za vsako prepluto miljo potrebujemo več goriva. S pravilnim načinom izglisiranja se bomo hitreje dvignili na površino, plovilo se bo manj nagibalo in poraba bo manjša. 

Kako pravilno izglisiramo

Način kako pravilno izglisiramo je odvisen od plovila, motorjev in stabilizatorjev, če jih plovilo ima.

Gliser z izvenkrmnim motorjem brez možnosti nastavljanja naklona noge

Izvenkrmni motorji manjšim moči (do 40 KM ali 30 kW) nimajo možnosti nastavljanja naklona motorja. Na plovilo so vgrajeni za optimalno uporabo pri potovalni hitrosti. To pomeni, da pri glisiranju plovila motor proizvaja potisk v smeri, ki je vzporedna z gladino vode in potiska plovilo zgolj naprej. Pri takem plovilu lahko na hitrost in način izglisiranja vplivamo zgolj z razporeditvijo teže na plovili. Ko bomo povečali plin motorja, se bo premec plovila dvignil iz vode, krma pa se bo pogreznila globlje. Zato je smiselno pred izglisiranjem povečati težo v premcu plovila. Premec se ne bo preveč dvignil, krma se ne bo pogreznila in plovilo bo hitreje izgliseralo. Enostavni trik vam bo pomagal predvsem takrat, ko boste na plovilu imeli večje število oseb in prtljage. Ko plovilo izglisira in dosežemo hitrost glisiranja, lahko težo prerazporedimo. Preveč obtežen premec zmanjšuje hitrost plovbe.

How to trim the boat

Gliser z možnostjo nastavljanja naklona noge

Izvenkrmni motorji z močmi večjimi od 40 KM ali 30 kW in plovila z vgrajenim motorjem in Z pogonom imajo možnost spreminjanja naklona pogona. S spremembo naklona pogona lahko smer potiska spremenimo navzdol ali navzgor. Preden se odločimo za izglisiranje, spremenimo naklon pogona v skrajno spodnjo lego. Ko bomo dodali plin, se bo potisk vršil naprej in navzdol. Zaradi tega se bo premec plovila manj dvignil in krma manj poglobila. Plovilo bo hitreje izglisiralo. Če imamo plovilo opremljeno s šibkejšim motorjem, potem si lahko dodatno pomagamo tudi z razporeditvijo teže na plovilu, kot je opisano za plovila, kjer se naklon motorja ne da spreminjati. Ko plovilo izglisira, zmanjšujemo plin in dvignemo položaj pogona do optimalne višine za glisiranje. Potisk pogona mora biti vzporeden vodni površini.

Plovila z vgrajenimi motorji, pogonom prek osovine ali IPS in hidravličnimi stabilizatorji

How to trim the boat

Plovila z vgrajenimi motorji in pogonom preko osovine ali IPS nimajo možnosti spreminjanja naklona potiska plovila s pomočjo pogona. Na zrcalu plovila so nameščeni hidravlični stabilizatorji, ki omogočajo spreminjanje naklona trupa plovila pri izglisiranu in med plovbo. Pred izglisiranjem moramo hidravlične stabilizatorje spustiti v skrajno spodnjo lego. Na komandni plošči plovila sta temu namenjeni stikali z oznako »Trim«. Nad stikali je običajno napis »Bow down«, ki pomeni premec navzdol in pod njimi »Bow up«, ki pomeni premec navzgor. Stikali sta dve. Ena za desni in ena za levi stabilizator. Desno stikalo regulira levi stabilizator in levo stikalo regulira desni stabilizator. Z daljšim pritiskom (3 - 5 s) na »Bow down« na obeh stikalih, bomo spustili hidravlične stabilizatorje v skrajno spodnjo lego. Ko povečamo plin bodo hidravlični stabilizatorji preusmeri del vodnega toka na krmi plovila navzdol. Zato se bo krma plovila manj pogreznila, premec pa se bo manj dvignil. Plovilo bo hitreje izglisiralo in naklon plovila bo manjši. Ko plovilo izglisira, zmanjšujemo plin ter s pritiskom na obe stikali »Bow up« dvignemo premec plovila nad vodno gladino, da dosežemo optimalni naklon plovila za glisiranje.

Plovila z vgrajenim motorjem, Z-pogonim in hidravličnimi stabilizatorji

Pri plovilih s kombinacijo Z-pogona in hidravličnih stabilizatorev je največ možnosti nastavljanja. Pravilna uporaba obojega pomaga k hitremu in elegantnemu izglisiranju. Enaka je, kot pri drugem in tretjem primeru skupaj.

Boat flaps

Pred izglisiranjem spustimo pogon v skrajno spodnjo lego. Enako spustimo tudi hidravlične stabilizatorje (»Bow down«). Povečamo plin motorja, da plovilo izglisira. Nato spremenimo naklon pogona do optimalne pozicije in naklon hidravličnih stabilizatorjev. Ko dosežemo potovalno hitrost, hidravličnih stabilizatorjev ne potrebujemo več in jih dvignemo v skrajno zgornjo lego, da ne povečujejo vodnega upora (Hidravlične stabilizatorje pri glisiranju uporabljamo tudi za spremembo nagiba plovila v kolikor je to neenakomerno obteženo ali  v primeru močnega bočnega vetra. O tem bomo pisali v posebnem članku).

Nasvet izkušenega mačka

Ste na plovilo naložili preveč pijače in povabili številčno posadko? Kljub temu da pred izglisiranjem dodate ves plin na motorju, spustite pogon in spustite hidravlične stabilizatorje,  plovilo vseeno ne izglisira? Pomagajte si s preprostim trikom. Ko plovilo prične pridobivati hitrost in je tik pred tem da izglisira, postopoma dvignite le enega od hidravličnih stabilizatorjev. Plovilo se bo nagnilo in začelo zavijati. Ker je trup V oblike, bo ena stran globlje v vodi, njena površina bo večja in bo povzročila večji pritisk na površino vode. Plovilo se bo pričelo vzpenjati na vodno površino. Takoj zatem pričnite dvigovati še drugi stabilizator. Plovilo se bo poravnalo in v celoti povzpelo na vodno površino.

Preberite tudi: Kako pravilno uravnavamo plovilo med glisiranjem (trimanje)