Suzukijevi motorji bodo čistili mikroplastiko iz morja

Japonski proizvajalec zunajkrmnih motorjev Suzuki je izdelal prvi sistem za čiščenje mikroplastike iz morij s pomočjo zunajkrmnih motorjev.

Mikroplastika je vedno večja okoljevarstvena grožnja svetovnim morjem in oceanom. Nastaja z razgradnjo različnih plastičnih snovi, ki končajo v rekah in morjih. Zaradi izjemne nevarnosti, ki jo povzročajo živim bitjem, se je Suzuki odločil, da s svojimi motorji pripomore k čiščenju morij. Izdelali so sistem za čiščenje morske vode, ki se lahko enostavno vgradi v večino njihovih zunajkrmnih motorjev.

Razvili so poseben sistem za filtriranje mikroplastike, ki se namesti na povratno cev hladilne vode motorja, ki je že opravila proces ohlajevanja motorja. Čiščenje mikroplastike se izvaja ves čas delovanja motorja.

Sistem bo na voljo z letom 2021 kot opcijski del njihovih motorjev, v prihodnosti pa jih nameravajo vgrajevati kot standarden del. Motorji Suzuki postajajo ultimativni ekološki zunajkrmni motorji.

Suzuki se je pridružil tudi kampanji zmanjševanja pakiranja v plastično embalažo. Večino je nameravajo zamenjati s papirnatim pakiranjem, ki je ekološko sprejemljivo. Nadomestne in rezervne dele so začeli pakirati v novo embalažo že junija lani, sedaj pa zbirajo uporabniške izkušnje. Z zamenjavo embalaže bodo zmanjšali uporabo plastike za približno 2,3 tone letno.

Več o motorjih Suzuki pri slovenskem zastopniku As-Boats d.o.o., tel.: +386 2 608 41 41 

Suzukijevi motorji bodo čistili mikroplastiko iz morja