Lastniki plovil, registriranih na Hrvaškem, ki imajo v dokumentu vpisano trajno veljavnost tehničnega pregleda, morajo preveriti, ali morajo po novem redno opravljati tehnični pregled.

Hrvaški Pravilnik o brodicama, čamcima in jahtama je uvedel nova pravila za tehnično veljavnost plovil. Tehnični pregled se opravlja na:

 • vsaki 2 leti za plovila, registrirana za gospodarske namene in javna plovila,
 • vsakih 5 let za plovila, registrirana za osebne potrebe, če je plovilo daljše od 7 m ali ima motor, močnejši od 15 kW. Slednje velja, če ima plovilo ob tem vgrajeno še najmanj eno stvar od sledeče opreme:
  • Kuhinja
  • WC
  • Postelje
  • Notranji motor ali
  • Notranji tank za gorivo

Trajna veljavnost tako velja samo za plovila do 7 m ali motorjem do 15 kW, ki ne izpolnjujejo niti enega od zgoraj navedenih pogojev vgrajene opreme.

Rok za tehnični pregled je odvisen od starosti plovila, in sicer:

 • za plovila, stara do 5 let, se mora tehnični pregled opraviti najkasneje do 31.12.2025,
 • za plovila, stara med 5 in 10 let, najkasneje do 31.12.2023,
 • za plovila, starejša od 10 let, pa najkasneje do 31.12.2021.

Po izteku navedenih datumov bo potrebno opraviti izredni tehnični pregled, ki je v primerjavi z rednim dva krat dražji, plovilo pa mora ob pregledu biti na suhem.

Ob tem ne pozabite, da morajo vsi tuji lastniki plovil, ki plujejo pod hrvaško zastavo čim prej izbrati pooblaščenca za sprejem pisemskih pošiljk in zastopanje v morebitnih sporih s hrvaškimi državnimi organi. Plovilom brez pooblaščenca namreč grozi izbris iz vpisnika. Spremenila so se tudi pravila o območjih plovbe, kar je prav tako potrebno preveriti in ažurirati.

Za pomoč pri urejanju sprememb v vpisniku plovil, pooblaščenca na Hrvaškem, vpis lastništva, zavarovanje, tehnični pregled ali katerokoli drugo storitev v zvezi s vašim plovilom, se obrnite na podjetje Menta. Več informacij najdete na spletni strani www.menta.hr, po telefonu na št. 051 334 696 ali pišite na naslov lena@menta.hr.