Z letošnjim letom se na Hrvaškem uvajajo novosti pri nakupu ribolovnih dovoljenj. Poleg dnevnih, tridnevnih, tedenskih in letnih dovoljen so z letošnjim letom uvedli tudi 150 dnevna dovoljenja.

 

Rekreacijski ribolov

Dovolilnica za rekreacijski ribolov ne velja za ribolov s podvodno puško.

 

Kdaj kupiti dovoljenje

Letne ribolovne dovolilnice za rekreacijski ribolov je možno kupiti od 1. decembra za prihodnje leto in do 1.3. za tekoče leto. Posebna dovoljenja za ribolov z ostmi, vršami stoječimi parangali in uporabo umetne razsvetljave je možno kupiti le ob predhodnem nakupu letnega dovoljenja za tekoče leto.

 

Kje kupiti dovoljenja

Dovoljenja za rekreacijski ribolov je možno kupiti na spletni strani Ribiške uprave http://www.mps.hr/ribarstvo v uradih Ribiške uprave s predhodnim plačilom ter pri pooblaščenih prodajalcih.

Letne dovolilnice za rekreacijski ribolov se HRVI in upokojence, ki še niso napolnili 65 let starosti je možno kupiti na Ministrstvu – Upravi za pomorstvo, področnih izpostavah in pri pooblaščenih prodajalcih. Nakup preko interneta za te skupine ni možen.

 

Dovolilnice za 150 dni

Dovolilnice za 150 dnevni ribolov so novost v letu 2022. Kupiti jih je možno kadarkoli v letu in veljajo 150 dni od nakupa oziroma do zadnjega dne v letu v katerem so bile kupljene.

 

Športni ribolov

Dovolilnico za športni ribolov je lahko kupijo le člani Hrvaške zveze za športni ribolov oziroma člani zveze za ribolov druge države. Letne dovolilnice ni možno kupiti preko spletne strani. Nakup je možen le preko zadrug navedenih na tej povezavi: HSSRM Zadruge. Dodatne informacije za nakup športne dovolilnice dobite na CFOSA@RI.HTNET.HR ali na +385 51 21 21 96, +385 99 2000 644.

V kolikor nimate veljavne izkaznice, ja lahko kupite preko interneta in se včlanite v enega izmed društev. Cena letna izkaznice znaša 50 HRK ,za osebe do 18 pa le 20 HRK.

 

 Cene ribolovnih dovoljenja

Vrsta dovolilnice Športni ribolov (v HRK) Rekreacijski ribolov (v HRK)
Dnevna dovolilnica 1 dan 60 60
Dnevna dovolilnica 3 dni 150 150
Dnevna dovolilnica 7 dni 300 300
Dovolilnica za 150 dni (mladoletne osebe) 120 10
Dovolilnica za 150 dni (polnoletne osebe do 65 leta) 300 600
Dovolilnica za 150 dni (polnoletne osebe nad 65 let) 600 60
Dovolilnica za 150 dni (polnoletne osebe stare nad 65 let s prebivališčem na otokih ali polotoku Pelješac) 10 -
Letna za osebe do 18 let 100 -
Letna za osebe med 18 in 65 let 500 -
Letna za osebe nad 65 let 100 -
Letna za (polnoletne osebe stare nad 65 let s prebivališčem na otokih ali polotoku Pelješac) 0 -
Posebna za stoječi parangal 200 200
Posebna za lov z vršami 200 200
Posebna za lov z ostmi 100 100
Posebna za lov z uporabo umetne svetlobe 100 100
Športni ribolov na veliko ribo 1 dan - 120
Športni ribolov na veliko ribo 3 dni - 300
Športni ribolov na veliko ribo 7 dni - 600

 

Napotki za nakup preko spleta

Pri nakupu preko spleta aplikacija zahteva vnos OIB številke. V kolikor nimate številke lahko pustite prazno okno in nakup boste kljub temu lahko izvršili.

 

Dovoljene količine ulova

V športnem in rekreacijskem ribolovu je dovoljeno uloviti do 5 kg rib in drugih morskih organizmov na posameznega ribiča. Dnevna količina ulova je lahko večja za težo ene ribe oziroma drugega morskega organizma, ki presega 5 kg.

Dovoljeno je nabiranje morskih organizmov kot do školjke in polži. Dnevni ulov ne sme presegati 2 kg, razen klapavice, ki jih je dovoljeno nabrati do 5 kg.

 

Najmanjše velikosti rib oziroma morskih organizmov

S pravilnikom o ribolovu so predpisane minimalne velikosti posameznih morskih organizmov, ki jih je dovoljeno loviti oziroma nabirati.

  Znanstveni naziv Hrvaški naziv Slovenski naziv Najmanjša velikost
  1. Ribe      
  Dentex dentex zubatac zobatec 30 cm
  Mustelus asterias pas mekaš navadni morski pes 80 cm
  Seriola dumerili gof gof 45 cm
  Sarda sarda palamida palamida 45 cm
  Sciaena umbra kavala grbe 30 cm
  Scorpaena scrofa škrpina škarpena 30 cm
  Spondyliosoma cantharus kantar kantar 18 cm
  Squalus acanthias kostelj trnež 66 cm
  2. Školjke      
  Arca noe kunjka Noetova barčica 5 cm
  Mytilus galloprovincialis dagnje klapavica 6 cm
  Ostrea edulis kamenica ostriga 7 cm
  3. Glavonožci      
  Octopus vulgaris hobotnica hobotnica 1 kg

 

Označevanje ulova športnega oziroma rekreacijskega ribolova

Ves ulov ujet s športnim ali rekreacijskim ribolovom je potrebno označiti na predpisan način. Ulov je potrebno označiti takoj po ujetju ali najkasneje pred zapuščanjem ribolovnega mesta. Ribe se označujejo tako, da se odreže spodnji del repne plavuti, glavonožce pa je potrebno prerezati z globokim rezom glave med očmi. Izjema so lignji, ki so namenjeni za žive vabe, katerih dolžina plašča ne sme presegati 20 cm.  


Vrste ulovljenih rib, ki jih je potrebno označevati

Grafični prikaz načina označevanja ulova

  Znanstveni naziv Hrvaški naziv Slovenski naziv
  Dentex dentex zubatac zubatec
  Dicentrarchus labrax lubin (brancin) brancin
  Diplodus puntazzo pic pic
  Diplodus sargus šarag šarg
  Diplodus vulgaris fratar fratrc
  Epinephelus spp. kirnje kirnije
  Lithognathus mormyrus ovčica ovčica
  Merluccius merluccius oslić oslič
  Pagellus erythrinus arbun ribom
  Pagrus pagrus pagar pagar
  Polyprion americanus kirnja glavulja orjaška kirnja, brodolomčar
  Sarda sarda palamida palamida
  Sciaena umbra kavala grbe
  Seriola dumerili gof gof
  Scorpaena scrofa škrpina škarpena
  Sparus aurata komarča (orada, podlanica) orada, zlatobrov
  Spondyliosoma cantharus kantar kantar
  Zeus faber kovač kovač

 

 Nakup ribolovnega dovoljenja - rekreacijski ribolov 

 

 Nakup ribolovnega dovoljenja - športni ribolov