Registracija plovila Hrvaška

Imate plovilo registrirano na Hrvaškem? Preverite, ali so v vpisniku plovil pravilno in popolno zavedeni vaši podatki, čim prej izberite pooblaščenca in se tako izognite izbrisu plovila.

Po novem letu je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture RH začelo z brisanjem plovil, ki nimajo urejene dokumentacije, in doslej iz vpisnika izbrisalo 24237 plovil lastnikov, ki nimajo vpisanega OIB-a (osobni identifikacijski broj). Ministrstvo opozarja, da so naslednja na vrsti za brisanje plovila tujih lastnikov, ki nimajo imenovanega pooblaščenca. Vsi tuji lastniki plovil, ki plujejo pod hrvaško zastavo morajo po pravilniku iz leta 2020 izbrati pooblaščenca za sprejem pisemskih pošiljk in zastopanje v morebitnih sporih s hrvaškimi državnimi organi. Pooblaščenec je lahko vsaka fizična oseba s stalnim prebivališčem na Hrvaškem ali pravna oseba s sedežem na Hrvaškem. V kolikor nimate pooblaščenca ali vaš dosedanji pooblaščenec za prejemanje pošte ni pripravljen prevzeti dodatne obveznosti za zastopanje v sporih, je potrebno izbrati novega pooblaščenca.

Izbris plovila lastniku prinese precej težav, saj je potrebno pred prvo plovbo urediti ponovni vpis in opraviti izredni tehnični pregled, ki narekuje pregled na suhem, cena pa je v primerjavi z rednim tehničnim pregledom dvakrat višja.

Za pomoč pri urejanju sprememb v vpisniku plovil, pooblaščenca na Hrvaškem, vodenje postopka vpisa ali prenosa lastništva ali katerokoli drugo storitev v zvezi s vašim plovilom, se obrnite na podjetje Menta. Več informacij najdete na spletni strani www.menta.hr, po telefonu na št. 051 334 696 ali pišite na naslov lena@menta.hr.