Ministarstvo mora, prometa i infrastrukure RH opozarja: Posodobite pooblastilo za prejemanje pošte in zastopanje pred organi RH. Plovila brez novega pooblastila bodo izbrisana!

Spomladi smo pisali o tem, da je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture RH januarja 2021 iz vpisnika izbrisalo 24.237 plovil lastnikov, ki nimajo vpisanega OIB-a. S Pravilnikom o brodicama, čamcima i jahtama pa so se spremenile tudi druge obveznosti, in sicer, vsi tuji lastniki plovil, ki plujejo pod hrvaško zastavo, morajo izbrati pooblaščenca za sprejem pisemskih pošiljk in zastopanje v morebitnih sporih s hrvaškimi državnimi organi. Obveznost zastopanja pred državnimi organi je novost, za katero morajo lastniki z dosedanjimi pooblaščenci podpisati novo pooblastilo v obliki obrazca in vlogo predati na matično kapitanijo. Pooblaščenec je lahko vsaka fizična oseba s stalnim prebivališčem na Hrvaškem ali pravna oseba s sedežem na Hrvaškem. V kolikor nimate pooblaščenca ali vaš dosedanji pooblaščenec za prejemanje pošte ni pripravljen prevzeti dodatne obveznosti za zastopanje v sporih, je potrebno izbrati novega pooblaščenca.

Izbris plovila lastniku prinese precej težav, saj je potrebno pred prvo plovbo urediti ponovni vpis in opraviti izredni tehnični pregled, ki narekuje pregled na suhem, cena pa je v primerjavi z rednim tehničnim pregledom dvakrat višja.

Za urejanje pooblastila, vodenje postopka vpisa ali prenosa lastništva, zavarovanje ali katerokoli drugo storitev v zvezi s vašim plovilom, se obrnite na podjetje Menta s sedežem na Reki. Več informacij najdete na spletni strani www.menta.hr, po telefonu na št. 051 334 696 ali pišite na naslov lena@menta.hr.