Podpisana je pogodba o izdelavi hitrih plovil za izvajanje hitre medicinske pomoči na morju.

Hrvaška vlada je podpisala pogodbo za izdelavo šestih hitrih plovil, ki bodo opremljena z vso opremo za hitro medicinsko pomoč na morju. Plovila bosta zgradili podjetji Tehnomont Brodogradilište in ladjedelnica Iskra.

S podpisom nove pogodbe se ustanavlja nova storitev, hitra medicinska pomoč na morju. Plovila bodo stacionirana v Malem Lošinju na otoku Lošinj, Rabu, Zadru, Šibeniku, Supetru na otoku Brač in v Dubrovniku. Plovila bodo služila za medicinske prevoze, hitro medicinsko posredovanje, pomoč pri iskanju in reševanju na morju ter pri pomorskih nesrečah ali katastrofah.

Skupna vrednost investicije znaša 76.440.000 HRK oziroma dobrih 10 mio EUR. Kar 85 odstotkov sredstev bo hrvaška črpala iz evropskih skladov, le 15 odstotkov pa bo zagotovila preko Ministrstva za zdravje in Ministrstva za regionalni razvoj.

Vir: MMPI