V preteklih dneh smo zopet dobili nekaj informacij v zvezi z plačilom davka za plovila, ki nimajo urejenega statusa. Po novem se postavlja dilema ali plačati davek sedaj, ko je na Hrvaškem možno izkoristiti ugodnost plačila davka po znižani stopnji, ali počakati na vstop Hrvaške v EU. Za lažjo odločitev spodaj navajamo nekaj novih informacij.

Izjava o vrednosti plovila

Pri carinjenju plovila na Hrvaškem je potrebno podati vrednost plovila. Vrednost plovila določi lastnik plovila. V kolikor bo podana realna vrednost plovila, bo carina sprejela predlagano vrednost, v kolikor pa bo mnenja, da je vrednost plovila ocenjena prenizko, bo podala večjo vrednost plovila. Carina bo sprejela predlagano oceno vrednosti plovila, če jo bo izdelal pooblaščeni cenilec ali pa če se bo ocenjena vrednost plovila skladala s Schwacke katalogom vrednosti plovil, ki velja v navtičnem svetu tako kot Eurotax za vozila.

Plovila, ki so ocarinjena, postanejo hrvaška domača roba in po vstopu Hrvaške v EU postane to evropska domača roba. Plovila, ki bodo ocarinjena na Hrvaškem morajo biti vpisana v hrvaške registre plovil in pluti  pod hrvaško zastavo. Po 1.7. lahko plovila na hrvaškem plujejo pod katero koli EU zastavo.

Katera plovila ne potrebujejo pristopiti k postopku carinjenja?

Nobenega postopka ni potrebno izvesti za plovila, za katera je bil plačan davek v EU in o tem obstaja dokaz, ter je minilo manj časa kot 3 leta od kar so zapustila meje EU. V kolikor je plovilo staro več kot 3 leta, bo moralo dokazovati, da je minilo manj kot 3 leta od zadnjega izhoda iz EU. Plovila, ki so več kot 3 leta izven EU so izgubila status robe EU in je zanje ponovno potrebno plačati davke!

Katera plovila morajo pristopiti k postopku carinjenja?

1. Vsa plovila, katerih datum prve uporabe je po 1.7.2005 in je bil zanje plačan davek v EU, vendar so več kot 3 leta izven meja EU – plovila so izgubila status robe EU.

2. Vsa plovila, katerih datum prve uporabe je pred 1.7.2005 in zanje ni bil plačan davek. EU direktiva sicer predvideva, da se za ta plovila ne plača davka, vendar trenutno hrvaška ni v EU in ta direktiva še ne velja. V Sabor je bil poslan predlog zakona, ki že upošteva to direktivo. Zakon še ni bil sprejet, direktiva pa bo začela veljati šele 1.7. če bo zakon sprejet.

Kaj bo po 1.7.2013, ko stopi Hrvaška v EU?

Po 1.7.2013, ko bo Hrvaška postala pravnomočna članica EU, bo možno plovila ocariniti po veljavnih carinskih zakonih EU. To pomeni, da bodo morali lastnik plovil za carinjenje plačati carino v višini 1,7% za plovila do 12 m, plovila večja od 12 m pa je stopnja carine 0,0%.

Po tem datumu bodo carinske službe izvajale carinski nadzor. Plovila, ki ne bodo imela urejenega statusa ne bodo smela pluti po hrvaških vodah.

Možnosti, ki so na voljo!

Če ste lastnik plovila in imate dokaz o plačanem DDV za vaše plovilo, ter je prva uporaba plovila pred 1.7.2005 ali pa ste lastnik plovila, ki je v začasnem uvozu na Hrvaškem in po zakonodaji ste v obdobju 18 do 24 mesecev opravili izhod iz Hrvaških teritorialnih voda, imate možnost počakati do 1.7.2013.

Če nimate nikakršnega dokaza o plačilu davka, se lahko odločite za plačilo davka po znižani stopnji do 31.5. na Hrvaškem. S tem boste prejeli potrdilo o plačanem davku, kar bo omogočalo lažjo prodajo plovila znotraj EU.

Odločitev je seveda vaša, upamo pa, da vam napisano pomaga pri vaši odločitvi.

Več o registraciji plovila na Hravškem si lahko preberete na naslednji povezavi: Vse kar je potrebno vedeti za registracijo plovila na Hrvaškem