Sidrišča, za katera je v skladu z Zakonom o pomorskem dobru izdana koncesija, so odprta za javni promet in so namenjena plovilom v navtičnem turizmu. V sidriščih, ki niso v tem seznamu, je prepovedano zaračunavati pristojbino za sidranje.

Sidranje je prepovedano:

a) na mestih, ki so označena na kartah Hrvaškega hidrografskega inštituta
b) v bližini navtičnih sidrišč s koncesijo: od navtičnega sidrišča s koncesijo do obale in od navtičnega sidrišča 150 m proti odprtemu morju.
Sidranje na takšnih mestih je pomorski prekršek in so zanj predvidene visoke kazni.

Obveznosti in pravice voditelja plovila

Oseba, ki upravlja plovilo, je odgovorna za varnost plovila, ko se le to nahaja na področju sidrišča. Upoštevati mora navodila koncesionarja in luške kapitanije.

Oseba, ki upravlja plovilo, mora skrbeti, da je dovolj oddaljeno od sosednjih plovil v sidrišču v vseh smereh in da se prilagaja vremenskim pogojem.

Tuje plovilo, ki prihaja iz tujine, mora pred sidranjem v sidrišču, predhodno vpluti v luko odprto za mednarodni promet in plačati plovno dovoljenje. Sidranje v sidrišču pred tem je prepovedano razen v primeru višje sile. V tem primeru je potrebno o tem obvestiti najbližjo luško kapitanijo.

V času bivanja v sidrišču, mora plovilo izobesiti dnevne oznake in ponoči nočne oznake, ki so predpisane v mednarodnem pravilniku o izogibanju nesreč na morju.

V primeru kakršnih koli nejasnosti o redu na sidrišču se lahko voditelj plovila obrne na luško kapitanijo preko VHF postaje na kanalu, ki je naveden na informativni karti Ministrstva za pomorstvo, promet in infrastrukturo.

Voditelj plovila mora na plovilu obdržati račun o plačilu dokler ne zapusti območja teritorialnih voda Republike Hrvaške.

Zaščita morskega okolja

V času bivanja na sidrišču je prepovedano v morje odlagati vse vrste odpadkov in sanitarnih vod. Prekrški se kaznujejo skladno s Pomorskim zakonikom in Zakonom o morskem dobru in lukah.

Nadomestilo za sidranje v sidriščih navtičnega turizma

Ceno sidranja na sidrišču določa koncesionar. Kriterij za plačilo je dolžina plovila preko vsega in se zaračuna za nedeljiv del dneva. 

Obveznosti koncesionarja

Koncesionar oziroma pooblaščena oseba mora na zahtevo voditelja plovila pokazati overjen cenik pristojbin za privez.

V kolikor so v sidrišču s plovila prevzete smeti, mora koncesionar izdati potrdilo o prevzemu. V ceno priveza je vštet tudi strošek prevzema smeti s plovila.

Koncesionar je dolžan voditelju plovila izdati račun za plačilo priveza.

Na zahtevo voditelja plovila mora predstavnik koncesionarja oziroma luške uprave predložiti posebno izkaznico na kateri je navedeno ime oziroma naziv izdajatelja koncesije, ime oziroma naziv koncesionarja oziroma luške uprave, številko izkaznice ter ime in priimek pooblaščene osebe.

Seznam sidrišč s koncesijo za leto 2022