Sidranje ponoči, nasveti, plovka, boja

Sidranje ponoči

Sidranje na sidrišču ponoči prinaša dodatne izzive na katere se moramo pravočasno pripraviti.

Verjetno sem vam je že zgodilo, da vas je med plovbo ujela noč in niste dosegli svoje želene destinacije. Mogoče se vam je to zgodilo celo v času slabega vremena in ste bili prisiljeni zapluti v nepoznan zaliv, se zasidrati in prenočiti. Poglejmo na katere stvari  moramo biti pozorni pri sidranju ponoči.

 1. Pred vplutjem v nepoznan zaliv dobro poglejmo pomorske karte in preberimo vodnike, kakšne so posebnosti posameznega zaliva. Ko smo se prepričali, da je v zalivu sidranje varno, počasi vplujemo v zaliv. Stalno spremljamo globinomer in se držimo primerne globine glede na naše plovilo. Ker ne poznamo natančnih globin v zalivu, moramo imeti v mislih tudi varnostno rezervo. Ne smemo pozabiti, da se bo plovilo po sidrišču premikalo. Globine morajo biti ustrezne na vseh mestih, kjer bo plovilo krožilo okrog sidra.
 2. Spustimo primerno količino sidrne verige. Ker ne poznamo tipa morskega dna in dejstva ali bo sidro držalo ali se bo v morskem dnu premikalo, je bolje spustiti daljšo verigo. Primerna izbira dolžine v tem primeru je 7-kratnik globine kjer smo sidrali.
 3. Preverimo, če se je sidro vkopalo in če sidro drži. Z vzvratno plovbo preverimo, če se plovilo ustavi, ko se napne sidrna veriga (več o postopku sidranja na tej povezavi).
 4. Ko smo se prepričali, da smo zasidrani, naše delo s tem še ni zaključeno. Po mednarodnih predpisih o izogibanju nesreč na morju, smo veš čas dolžni zagotavljati varnost na plovilu. Zato moramo ponoči redno v intervalih pregledovati, kaj se dogaja s plovilom. Preveriti moramo, če sidro drži ali orje, ali se približujemo obali oziroma kateremu drugemu plovilu v zalivu. Lahko si pomagamo z radarjem, kjer nastavimo potrebne alarme. V kolikor ga nimamo, si lahko pomagamo z aplikacijami na mobilnih telefonih – sidrni alarm.

Privez na plovko-bojo in obalo

Privez plovila na plovko ali bojo in hkrati na obalo oziroma krmni muring je poseben način privezovanja plovila v sidriščih. Običajno tak način privezovanja lastniki sidrišč uporabijo, kadar je za privez na voljo malo prostora. Ker so plovila privezana v dveh točkah (premec in krma), je njihovo premikanje v sidrišču zelo omejeno. Plovke so nameščene bliže druga k drugi in manevriranega prostora je manj. Pri temu načinu priveza moramo ločiti, ali je krmni muring sidran na morsko dno ali je sidran na obalo.

Kako sidramo, kadar je krmni muring sidran v morsko dno

Sidranje ponoči, nasveti, plovka, boja, krma

Pri privezu plovila na plovko, ki ima krmni muring sidran v morsko dno lahko plujemo okrog plovke, ter med plovko in kopnim. Na plovko sta privezani dve vrvi, ki se strmo spuščata proti morskemu dnu in ne ovirata plovbe. To je tudi v primeru, ko je plovilo že privezano na plovko. V kolikor imamo na sidrišču bočni veter, se plovki približamo iz zavetrne smeri. V kolikor bo med manevrom bočni veter začel zanašati plovilo, se bomo z motorjem in krmilom oddaljevali od vrvi in ne bo nevarnosti, da se nam zapletejo v propeler ali krmilo. Iz sidrišča bomo lahko varno izpluli in ponovili manever. 

Postopek priveza

 1. proti plovki priplujemo iz smeri, kjer bo privezana krma plovila
 2. premec plovila približamo plovki
 3. z našo vrvjo privežemo premec plovila na plovko (obvezno na priponko pod plovko)
 4. s plovke dvignemo krmno vrv-muring
 5. ga prenesemo s premca na krmo
 6. privežemo krmni muring

Slike: 

A - postopek prihoda in priveza plovila

B - privezne vrvi - muringi pred privezom plovila (rumena - pramčni muring, rdeča - krmni muring)

C - privezne vrvi - muringi po privezu plovila (rumena - pramčni muring, rdeča - krmni muring, črna - privezna vrv na plovko)

Sidranje ponoči, nasveti, plovka, boja, krma

Pri tej vrsti sidrnih naprav lahko sidramo na opisani postopek ali pa postopek, kot je opisan za primer sidranja na plovko s privezom krme na obalo. Sidrišče, ki imat nameščene takšne sidrne naprave je naprimer sidrišče Viča pri kraju Bobovišča na otoku Brač. 

Kako sidramo, kadar je krmni muring privezan na obalo

Sidranje ponoči, nasveti, plovka, boja, krma

Kadar je krmni muring privezan na obalo, je potrebno plovilo privezovati drugače. Dokler so vse plovke v sidrišču prazne, lahko priplujemo enako kot v prejšnjem primeru. Krmni muring namreč leži na morskem dnu in ne ovira plovbe. Stvari pa se spremenijo, takoj, ko se na plovko priveže eno plovilo. Takrat je njegov krmni muring privezan na obalo in plovba med plovkami in obalo ni več možna (glej slika E in F).

Postopek priveza

 1. Plovilo pred sidriščem obrnemo in proti plovki plujemo s krmo.
 2. Ko se krma približa plovki, ustavimo plovilo.
 3. Dvignemo plovko in skozi spodnje uho potegnemo vrv, ki jo bomo privezali na premcu. Vrv mora biti dolžine vsaj 6 m. V kolikor imamo dolgo vrv, lahko en konec privežemo na premcu plovila, drugega pa potegnemo skozi spodnje uho plovke, nato pa ga le skrajšujemo vse do premca.
 4. Dvignemo moring vrv za privez na kopno.
 5. Nadaljujemo s plovbo proti obali
 6. En član posadke, ob plovbi nazaj, premčni muring prenese na premec in ga priveže, drugi član posadke previdno skrajšuje krmni muring. Previdnost je potrebna, da se vrv ne bi ovila okrog propelerja ali krmila.
 7. Privežemo premčni in krmni muring.

Slike: 

D - postopek prihoda in priveza plovila

E - privezne vrvi - muringi pred privezom plovila (rumena - pramčni muring, rdeča - krmni muring)

F - privezne vrvi - muringi po privezu plovila (rumena - pramčni muring, rdeča - krmni muring, črna - privezna vrv na plovko)

Sidranje ponoči, nasveti, plovka, boja, krma

V kolikor imamo na sidrišču bočni veter se plovki približamo iz zavetrne smeri. V kolikor bo med manevrom bočni veter začel zanašati plovilo, se bomo z motorjem in krmilom oddaljevali od vrvi in ne bo nevarnosti, da se nam zapletejo v propeler ali krmilo. Iz sidrišča bomo lahko varno izpluli in ponovili manever.

Sidrišči, ki imata nameščene takšne sidrne naprave sta na primer sidrišče Mala Rava na otoku Rava in sidrišče Stržna pri Brbinju na otoku Dugi.

Previdnost

Pri tem načinu sidranja moramo zelo pazljivo ravnati z vrvmi. V brezvetrju, ko plovila ne bo odnašalo, bo sidranje dokaj enostavno. Med sidranjem v vetru, predvsem bočnem, pa bo nekoliko težje. Vrvi moramo stalno imeti pod nadzorom. V kolikor nas nekontrolirano odnaša na vrvi, moramo ustaviti motor, vrvi spustiti v vodo da potonejo in šele nato nadaljevati z manevriranjem. Postopek je bolje ponoviti, kot pa se zaplesti v privezne vrvi.