Kako pluti skozi prehod Vela Proversa

Vela in Mala Proversa sta dva prehoda, ki omogočata vplutje v Nacionalni park Kornati in Naravni park Telaščica iz vzhodne, celinske smeri. Globlji prehod, ki se imenuje Mala Proversa, je na severni strani otoka Katina, plitvejši, Vela Proversa, pa je na južni strani otoka Katina. Severni prehod Mala Proversa je glavna plovna pot in jo uporablja večina plovil. Ime Mala Proversa v primerjavi z imenom Vela Proversa napeljuje na manjši prehod. Če se osredotočimo zgolj na širino prehoda, to tudi drži. Kar pa se tiče globine, pa to ne drži. Prehod Mala Proversa je umetno poglobljen, kar je dobro vidno iz ptičje perspektive. Prehod Vela Proversa pa ostaja tak, kot ga je ustvarila narava.

Vela Proversa je prehod med otokoma Katina na severu in Kornat na jugu. V najožjem delu meri 100 m. Globina morja v najožjem delu prehoda je največ 2,9 m (srednja višina morja – povprečje med plimo in oseko). Taka globina je le v najglobljem delu, medtem ko se proti obali zniža. Plovba skozi prehod je varna le, kadar plujemo po točno označeni poti. Vendar brez skrbi. Če poznate oznake in veste, kako pluti, nevarnosti za plovila, ki imajo ugrez do 2,2 m, ni.

Plovba skozi Velo Proverso iz vzhodne, celinske strani

Kako pluti skozi prehod Vela Proversa

Prehod Vela Proversa poteka v smeri vzhod–zahod. Varna smer plovbe je označena s štirimi velikimi kamni bele barve. Dva stojita na vzhodnem delu prehoda in dva na zahodnem delu prehoda na otoku Kornat.

Ko plujemo iz celinske smeri proti Kornatom in Telaščici, priplujemo običajno iz severovzhodne smeri. Ko se približamo prehodu na približno 100–200 m, plujemo proti otoku Kornat, dokler na drugi strani prehoda ne zagledamo dveh belih kamnov, ki stojita na severnem rtu otoka, na drugi strani prehoda. S plovilom se poravnamo tako, da se kamna prekrivata. Ves čas plovbe skozi prehod držimo isto smer. V najožjem in najplitvejšem delu prehoda bo globina padla na 2,9 m (srednja globina morja med plimo in oseko). V času oseke je lahko globina tudi 0,5 m manjša, v času plime pa do 0,5 m višja. Ko bomo prepluli najplitvejši del in bo globina začela naraščati, lahko smer plovbe spremenimo proti severozahodu.

Plovba skozi Velo Proverso iz zahodne strani proti celini

Kako pluti skozi prehod Vela Proversa

V prehod vplujemo iz zahodne smeri med otokoma Katina na severu in Kornat na jugu. Plujemo po sredini kanala mimo gostilne More. Nato smer plovbe spremenimo proti jugovzhodu. Ko priplujemo dovolj blizu prehoda in se nam za jugovzhodnim rtom otoka Katina odpre pogled na severno stran otoka Kornat, opazimo dva bela kamna. S plovilom se poravnamo v smer, da se oba kamna prekrivata. Plovbo skozi prehod nadaljujemo v isti smeri. Ko preplujemo najplitvejši del in se globina začne povečevati, lahko smer plovbe spremenimo proti severovzhodu.

Najgloblji del prehoda, kjer globina znaša 2,9 m (povprečna globina morja), je le na označeni plovni poti. Če plujete skozi prehod bliže obali (otoka Katina ali Kornat), bo globina hitro padla pod 2 m.

Natančna pot plovbe:

Slika

Kako pluti skozi prehod Vela Proversa

Video