Pomorstva si brez uporabe vrvi enostavno ne znamo predstavljati. Najdemo jih na vseh vrstah plovil, od najmanjših do največjih. Če pa hočemo vrvi uporabiti, jih moramo znati tudi zavezati z ustreznimi vozli. Poznamo več vrst vozlov, ki se med seboj razlikujejo po njihovih lastnostih,  in se zato uporabljajo v različne namene.

Eden najbolj vsestransko uporabnih vozlov, brez katerega na morju preprosto ne gre, je prav gotovo mornarski vozel oziroma »pašnjak«. Nekateri ga imenujejo tudi nezatezni vozel ali nezategljiva zanka in že ime nam pove, da se ne zateguje in ga zato lahko enostavno razvežemo.

Uporabljamo ga za privezovanje čolnov na priveznik (bitvo), za varovanje (privez ljudi ali predmetov), za privezovanja na privezna očesa (npr. ponjave in jadra). Kljub temu, da se vozel enostavno razveže, pa je zelo zanesljiv, vrv utrpi pri zavezovanju manj poškodb kot pri drugih vozlih in zaradi vsega naštetega ga v praksi zelo veliko uporabljamo.

Različna imena vozla: mornarski vozel, mrtvi vozel, najlonski vozel, nezategljiva zanka, pašnjak (HR)