Zastavni vozel uporabljamo za privezovanje vrvi na drugo vrv z očesom.

Na plovilu ga uporabljamo za privez zastave na dvižno vrv in povezovanje vrvi. Prednost zastavnega vozla je ta, da ga lahko uporabljamo za povezovanje dveh različno debelih vrvi. Je zanesljiv in ga lahko enostavno razvežemo. Poznamo enojni in dvojni zastavni vozel. Dandanes ga ne uporabljamo več veliko na plovilih, saj so njegovo funkcijo v praksi zamenjale kovinske sponke.

Druga imena vozla:

- suknarski vozel,
- becket hitch.