Aladin je regionalni meteorološki model za napovedovanje vremena.

Meteorološki model je   skupek matematičnih enačb, ki opisujejo gibanje zraka in pretvorbo vodne pare v atmosferi. Pri tem poznamo začetne pogoje le z omejeno natančnostjo, zato še tako dober model ne more zagotoviti popolne zanesljivosti napovedi. Zelo pomemben za dober izračun je tudi opis orografije v modelu, kar pa je seveda odvisno od prostorske ločljivosti modela.

Medtem, ko poteka izračun globalnih modelov na območju cele Zemlje, pa izračunavamo regionalne meteorološke modele na geografsko omejenih območjih (npr. 1000 x 1000 km). Začetne in robne pogoje, ki jih potrebujemo za izračun regionalnega modela, nam zagotavljajo globalni modeli. Prednost regionalnih modelov je v njihovi boljši prostorski (in časovni) ločljivosti. Medtem, ko je tipična resolucija globalnih modelov od 25 do 50 km, pa je horizontalna prostorska ločljivost regionalnih mezo-modelov med 5 in 10 km. Zaradi boljšega upoštevanja orografije in s tem povezanih vplivov na lokalno vreme lahko regionalni modeli za obdobje do 3 dni vnaprej precej podrobno napovejo vreme na majhnih območjih.

Kako natančne so modelske napovedi?

To so napovedi, ki jih izračunavajo meteorološki računalniški modeli za simulacijo dogajanj v ozračju. Vseh procesov v ozračju se ne da zajeti v poenostavljene matematično-fizikalne računalniške algoritme, zato so pri napovedovanju nekaterih vremenskih spremenljivk (npr. prizemne temperature v primerih inverzij, oblika in trajanje padavin, ekstremni vremenski dogodki, ipd.) subjektivne napovedi prognostikov zaenkrat še boljše.

Zanesljivost vseh napovedi s časom pada (po naprimer štirih dnevih še posebej). Naj vam bodo modelske napovedi za okvirno vodilo.

Kako brati karto?

Na karti posameznega področja je prikazan zračni tlak in veter. Tlak je prikazan z izobarami v hPa. Veter je prikazan z dvema komponentama, ena je smer vetra in druga je hitrost na višini 10 m nad tlemi ali morjem. Smer vetra je prikazana s puščico v kateri veter piha, hitrost vetra pa je prikazana z obarvanim območjem, ki prikazuje hitrost vetra v m/s. V kolikor hočemo hitrost vetra preračunati iz m/s v vozle, lahko uporabimo naslednjo formul: x m/s = 1,94 * x vozlov ali nmi/uro.

Ker je Aladin dinamična karta je prikazana v časovnih razmakih 3 ur. Čas je prikazan v UTC, kar pomeni, da moramo za lokalni čas na Jadranu v zimskem času prišteti eno uro, v poletnem pa dve. Nad karto so navedene ure (3 urni razmak), ter datumi (napoved za 3 dni). S klikom na določeno uro se prikaže napoved za želeni termin. Da lahko kar najlaže spremljamo razvoj vremena, lahko posamezne slike predvajamo kot animacijo (pritisk na >> za zadnjim terminom). Na ta način lahko ugotovimo kako se bo spreminjal veter, ali bo pihal močneje, ali pa bo oslabel. Področje na karti, ki ni obarvano (bela barva) pomeni, da vetrovi pihajo s hitrostjo manjšo od 3,4 m/s, kar je manj kot 6,5 vozla.

Povezave:

Aladin SLOAladin Kvarner in IstraAladin ZadarAladin SplitAladin Dubrovnik

Vir: http://www.arso.gov.si/, http://meteo.hr/