Oprema čolna

Navedena oprema velja za plovila, ki so registrirana v Sloveniji in plujejo pod slovensko zastavo.

Čoln za javni prevoz oseb v obalnem območju plovbe in območju zavetja, ki prevaža do 12 potnikov, mora imeti naslednjo opremo:

Morski čoln dolžine do 5 metrov in morski čoln brez kabine dolžine nad 5 metrov

 • sidro z najmanj 30 metrov dolgo vrvjo ali verigo za sidranje in tri vrvi za privez skupne najmanj 40 metrov dolžine ustrezne jakosti,
 • pomožno pogonsko napravo (motor ali jadra) ali VHF GMDSS postajo ali tri rdeče rakete s padalom,
 • vedro s korcem ali ročno črpalko,
 • luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenju na morju,
 • konveksno ogledalo (le gliser, ki se uporablja za smučanje na vodi),
 • tri rdeče bakle,
 • kompas,
 • med plovbo pa tudi rešilne jopiče v tolikšnem številu, kolikor oseb se nahaja na čolnu,
 • komplet prve pomoči,
 • baterijsko svetilko,
 • rešilni obroč z najmanj 25 metrov dolgo vrvjo,
 • rešilne jopiče v tolikšnem številu, koliko oseb sme prevažati čoln,
 • čolnarski kavelj,
 • en prenosni gasilni aparat na prah

 

Morski čoln s kabino dolžine od 5 do 7 metrov

 • sidro primerne teže z najmanj 40 metrov dolgo vrvjo ali verigo za sidranje ter tri vrvi za privez skupne dolžine najmanj 45 metrov ustrezne jakosti,
 • pomožno pogonsko napravo (motor ali jadra) ali VHF GMDSS postajo ali tri rdeče rakete s padalom,
 • vedro s korcem ali ročno črpalko,
 • najmanj en prenosni gasilni aparat na prah,
 • luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenju na morju,
 • tri rdeče bakle,
 • komplet prve pomoči,
 • baterijsko svetilko,
 • komplet orodja za vzdrževanje mehanskih naprav,
 • kompas,
 • priročnike za plovbo,
 • pomorske karte področja, kjer pluje, s priborom,
 • med plovbo pa tudi rešilne jopiče v tolikšnem številu, kolikor oseb se nahaja na čolnu,
 • rezervno ročno rudo, če se čoln krmari s krmarsko napravo,
 • rešilni obroč z najmanj 25 metrov dolgo vrvjo,
 • rešilne jopiče v tolikšnem številu, kolikor oseb sme prevažati čoln,
 • protipožarno sekiro,
 • platno za zaščito pred soncem.

 

Morski čoln s kabino dolžine nad 7 metrov

 • sidro primerne teže z najmanj 40 metrov dolgo vrvjo ali verigo za sidranje ter tri vrvi za privez skupne dolžine najmanj 45 metrov ustrezne jakosti,
 • vitlo ali drugo sredstvo za privez,
 • rezervno ročno rudo, če se čoln krmari s krmarsko napravo,
 • ročno črpalko in vedro s korcem,
 • VHF GMDSS postajo,
 • kompas z osvetlitvijo,
 • baterijsko svetilko,
 • priročnike za plovbo,
 • pomorske karte področja, kjer pluje, s priborom,
 • luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenju na morju,
 • rog za meglo ali drugo zvočno sredstvo,
 • šest rdečih bakel in šest rdečih raket,
 • protipožarno sekiro,
 • najmanj dva prenosna gasilna aparata na prah,
 • komplet prve pomoči,
 • dva rešilna pasova, vsak z najmanj 25 metrov dolgo vrvjo debeline 6 mm,
 • rešilne jopiče v tolikšnem številu, kolikor oseb sme prevažati čoln,
 • platno za zaščito pred soncem,
 • komplet orodja za vzdrževanje mehanskih naprav na čolnu, s potrebnimi rezervnimi deli,
 • čoln dolžine nad 12 metrov mora imeti pnevmatske rešilne splave po tehničnih pravilih pooblaščenega klasifikacijskega zavoda.

 

Čoln celinske plovbe za javni prevoz oseb mora imeti ne glede na dolžino trupa

 • sidro ali drugo sredstvo za sidranje z najmanj 15 metrov dolgo vrvjo ali verigo za sidranje in dvoje vezi za privez skupne dolžine najmanj 30 metrov ustrezne jakosti,
 • dve ustrezni vesli ali drug ustrezni pogon,
 • vedro s korcem,
 • luči in dnevne oznake po predpisih o plovbi po celinskih vodah,
 • dva rešilna obroča z najmanj 25 metrov dolgo vrvjo,
 • rešilne jopiče v tolikšnem številu, kolikor oseb sme prevažati čoln,
 • najmanj en prenosni gasilni aparat na prah, če uporablja za pogon motor ali če se na čolnu uporablja grelne, hladilne ali kuhalne naprave, v primeru da čoln za pogon uporablja motor in hkrati grelne ali hladilne ali kuhalne naprave, mora imeti najmanj dva prenosna gasilna aparata na prah.