Na Jadranu prevladuje mediteranska klima. Najbolj severni del Jadrana, tržaški zaliv že spada v področje submediteranskega podnebja, saj se v tem področju že čuti vplive celinskega podnebja. Razlike se občutijo predvsem v nižjih temperaturah ozračja ter večji količini padavin v spomladanskih in jesenskih mesecih.

V submediteranskem podnebju v najhladnejših mesecih leta povprečna temperatura običajno ne pade pod 4C, v najtoplejših mesecih pa narastejo preko 22C. Povprečna letna količina padavin v tem področju je med 1000 in 1200 mm.

Ko prehajamo južno v mediteransko podnebje, se povprečne temperature ozračja dvigujejo, količine padavin pa se zmanjšujejo. Najmanjša količina padavin pade na prehodu iz srednjega na južni Jadran, kjer letno pade v povprečju le 300mm padavin. Največ padavin pade na področju Reke in narodnega parka Risnjak, kjer lahko letno pade tudi 1500 mm padavin.

Temperatura zraka se glede na položaj Jadrana spreminja v smeri severozahod, jugovzhod. Med skrajnima deloma je razlika tudi do 5C. Razlike v temperaturi zraka opazimo tudi med priobalnim pasom, kjer je zrak hladnejši od zraka na odprtem morju. Jadran ima dve izstopajoči področji, kjer je temperatura zraka v povprečju vedno višja od ostalega dela. To sta predela nad Jabukino kotlino (severozahodno od otoka Jabuke, kjer je globina morja med 200 in 270m) in Južnojadransko kotlino kjer je morje najgloblje (predel med Barijem v Italiji, Ulcinjem v Črni gori in Visom na Hrvaškem, kjer je globina morja do 1250m).

V poletnih mesecih so temperaturne razlike zaradi stabilnejšega ozračja manjše in znašajo do 3C, medtem ko lahko v zimskem obdobju dosežejo do 8C. Razlika je tudi med spomladanskimi in jesenskimi meseci. Pomladanski so hladnejši zaradi vpliva morja, ki se preko zime ohladi, poleti pa segreje in se postopoma ohlaja v jeseni.

Poznavanje klimatskih značilnosti področja, kjer plujemo, je izjemno pomembno. Z dobrim razumevanjem in poznavanjem le teh bomo lažje predvideli spremembe vremena in pravočasno pravilno reagirali. Področje celotnega Jadrana je znano po izjemno hitrih vremenskih spremembah, ki jih spremljajo močni vetrovi.