Kardinalne oznake označujejo različne nevarnosti za plovbo (plitvine, čeri, razbitine ...) in nam jih pomagajo zaobiti, saj nakazujejo stran, po kateri je potrebno pluti.

Oznake so črno-rumene barve, na njih je vrhnje znamenje v obliki dvojnega stožca, ki je najpomembnejši element kardinalnih oznak podnevi. Na njih je tudi bela luč, ki je najpomembnejši element kardinalnih oznak ponoči.

Kardinalna oznaka za sever (N) nas obvešča, da je za izognitev nevarnosti treba zaobiti oznako po severni strani. Vrhnje znamenje predstavljata dva stožca, ki sta z vrhoma obrnjena navzgor. Barva oznake je črna nad rumeno (Č Ru), na njej je bela luč, ki utripa s kratkimi ali zelo kratkimi bliski (B K ali B ZK).

Primer:

Kardinalna oznaka sever (N) na severni strani otoka Rab severozahodno od rta Šilo.

Video: