Zadnje iz eTrgovine

19.99€

V knjigi Mayday je predstavljen izbor najbolj zanimivih in obenem tragičnih pomorskih nesreč, ki segajo od 2. svetovne vojne pa vse do sedanjosti. Vsem zgodbam v knjigi, ki opisujejo nenavadne pomorske avanture: žalostne, drzne, tragične, smešne ali komaj verjetne, je klic na pomoč - MAYDAY skupni imenovalec.

Iz vsebine:

 • Namesto uvoda
 • 117 dni na pragu smrti
 • Anatomija nekega brodoloma
 • Knjiga, ki ne bo napisana
 • Cena slave
 • Poročilo gospoda Roba Widdringtona, prvega častnika ameriške raziskovalne ladje Roger Rewelle
 • Ledena krsta
 • Panika v Sredozemlju
 • Dvakrat okoli Rta Horn
 • Torpedo - made in Germany
 • Morje z napako
 • Havenly tweens
 • Vihar viharjev - po dogodku posnet tudi film The perfect storm
 • Nori Viking na Antarktiki

Avtor Jože Mušič, mojster fotografije in filmar, jadralec, popotnik, vsestranski športnik in prvi Slovenec, ki je objadral svet. Je avtor in prevajalec številnih fotomonografij in potopisov: Melodije vetra, Zlati valovi, Dolga pot čez oceane ... 

Odlomek (117 dni na pragu smrti):

Dnevi so prešli v tedne, tedni v mesece, borba za preživetje je zahtevala vedno več napora. Napihljivi splav, ki jima je nudil edino zaščito, je razpadal, neprestano je bilo treba izmetavati vodo in črpati zrak. V dveh hudih viharjih sta izgubila streho nad splavom, kompas in nekaj plastenk z vodo; zbolela sta, dobila hude sončne opekline po telesu, zaradi slane vode pa boleče izpuščaje po koži. Podhranjena in dehidrirana sta se komaj še premikala. V štirih mesecih je plulo mimo sedem ladij, ne da bi ju kdo opazil. Bil je 117 dan.

Cena v prednaročilu: 19,99 EUR (do 1.4.2020)

Cena po izidu: 24,99 EUR

Darilo ob naročilu za prvih 30 kupcev – MOLITEV PRED PLOVBO (Joža Horvat).

Jože Mušič: MAYDAY

Zadnji video

Ali je čoln po svoji konstrukciji, plovnih lastnostih in opremi sposoben za plovbo v določenih mejah plovbe, se ugotavlja s pregledom. Pregled čolna je lahko osnoven, reden ali izreden. Za plovila do 12 metrov se opravi pri Upravi RS za pomorstvo Koper oziroma pri njenih izpostavah v Izoli in Piranu ali pri pooblaščenem klasifikacijskem zavodu. Pregled čolnov dolžine nad 12 metrov pa izvaja pooblaščen klasifikacijski zavod.

Osnovni pregled čolna

Osnovni pregled čolna se opravi, ko čoln ni v vodi, pred vpisom čolna v vpisnik in tudi po vsaki njegovi obnovi ali rekonstrukciji; ob osnovnem pregledu se opravi tudi izmeritev čolna. V primeru da se čoln za osebne namene vpiše v vpisnik čolnov v roku enega leta od njegove izdelave, se prvi redni pregled čolna opravi po desetih letih od vpisa, naslednji redni pregledi pa vsakih pet let. Dovoljenje za plovbo se v navedenem primeru izda za obdobje pet let.

Redni pregled čolna

Redni pregled čolna se opravi glede na namembnost čolnov v naslednjih časovnih obdobjih:

 • za javni prevoz oseb ali za smučanje na vodi - vsako leto,
 • za druge gospodarske namene - vsaki dve leti,
 • za osebne namene - vsakih pet let.

Izredni pregled čolna

Izredni pregled čolna je obvezen, kadar je čoln imel izreden dogodek (trčenje, potopitev, požar ipd.), ter v primerih, kadar obstaja utemeljen sum, da čoln ne izpolnjuje pogojev glede sposobnosti za plovbo oziroma, da stanje čolna glede konstrukcije ali plovnih lastnosti ali opreme očitno ne ustreza veljavnim listinam.

Vpis plovil, ki se nahajajo v tujini

Za plovila, ki se nahajajo v tujini, opravi pregled za ugotovitev sposobnosti čolna za plovbo pooblaščeni klasifikacijski zavod.

Za plovilo, ki je v lasti fizične osebe in se uporablja izključno za osebne namene, t.i. CE certifikata ni potrebno priložiti, saj se omenjene listine ne zahteva pri uvozu plovila. Za tako plovilo se s pregledom, ki ga opravi klasifikacijski zavod, ugotovi ustreznost konstrukcije in kvalitete izdelave čolna, plovne lastnosti, stanje pogonskih in drugih naprav ter pregled opreme.

Pred vpisom plovila je potrebno urediti carinski statusa plovil.

Podaljšanje veljavnosti plovnega dovoljenja

Za podaljšanje veljavnosti plovnega dovoljenja, je potrebno ponovno opraviti redni pregled čolna. Redni pregled čolna se opravi v obdobju, ki je predpisan glede na uporabo čolna.

Podaljšanje veljavnosti plovnega dovoljenja za plovila slovenskih državljanov, ki imajo plovila registrirana v republiki Sloveniji s stalnim privezom v tujini, je možno tudi brez pregleda opravljenega v Sloveniji.

Lastnik plovila, ki je registrirano v Republiki Sloveniji in ima stalni privez ali se nahaja v drugi državi, mora na Upravi RS za pomorstvo predložiti vlogo za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za plovbo pred iztekom veljavnosti. Vlogi je potrebno priložiti original zapisnika o opravljenem pregledu plovila, ki ga je izdal pristojni organ države, v kateri se plovilo nahaja, ter njegov overjen prevod v slovenski jezik.

Naslovi:

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper,

telefon:   05 6632 100
05 6632 132/140/114 in 031 580 092  (izpiti in izdaja listin pomorščakom)
05 6632 105 (vpis čolnov - Koper)
e-pošta: ursp.box(at)gov.si

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo - Izpostava Izola, Veliki trg 12, 6310 Izola

telefon: 05 6632 150/151/158 (vpis čolnov)

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo - Izpostava Piran, Dantejeva 4, 6330 Piran

telefon: 05 6710 190 (vpis čolnov)

Klasifikacijski zavodi v Sloveniji:

BUREAU VERITAS, d. o. o, Vojkovo nabrežje 30a, 6000 Koper, tel.: 05 61 16 300, e-pošta: info@si.bureauveritas.com
RINA, S.p.A., c/o SailLab d.o.o., Senčna ulica 19, 6310 Izola, tel.: 05 6419 216, e-pošta:  rina.office@saillab.si
GERMANISCHER LLOYD SLOVENIJA d.o.o., Liminjanska cesta 94a, 6320 Portorož, tel.: 05 677 35 05, e-pošta: gl-koper@gl-group.com

Preberite tudi:

Zadnja posodobitev: 26.3.2020

Vir: PRAVILNIK o čolnih in plavajočih napravah

Komentarji