Zadnje iz eTrgovine

39.00€

Ste ugotovili, da je Jadransko morje premalo za vas in vašo posadko? Razmišljate o  tem, da bi se podali v Mediteran ter nadaljevali plovbo v Atlantski ocean?

Slovenski jadralec Jasmin Čauševič se je v preteklih letih podal na plovbo iz Jadrana. Najprej je zaplul v Mediteran, prečkal Gibraltarsko ožino ter prvo etapo plovbe končal v Kanarskih otokih. V drugi etapi se je s Kanarskih otokov podal proti Kapverdskim otokom, nato pa sam prečkal Atlantski ocean in uspešno pristal na Karibih.

V času njegove plovbe so nastale tri knjige, ki podrobno opisujejo dogajanja med plovbo, njegove občutke ter številne napotke za plovbo po oceanih tudi, kadar se na plovbo odpravite sami.

Komplet treh knjig:

Redna cena: 66,90 EUR

Akcijska cena: 39,00 EUR (samo za naročnike eNavtike)

 

Akcijska cena samo do 22.1.2019

Jasmin Čauševič - Komplet potopisov

Zadnji video

Ali je čoln po svoji konstrukciji, plovnih lastnostih in opremi sposoben za plovbo v določenih mejah plovbe, se ugotavlja s pregledom. Pregled čolna je lahko osnoven, reden ali izreden. Za plovila do 12 metrov se opravi pri Upravi RS za pomorstvo Koper oziroma pri njenih izpostavah v Izoli in Piranu ali pri pooblaščenem klasifikacijskem zavodu. Pregled čolnov dolžine nad 12 metrov pa izvaja pooblaščen klasifikacijski zavod.

Osnovni pregled čolna

Osnovni pregled čolna se opravi, ko čoln ni v vodi, pred vpisom čolna v vpisnik in tudi po vsaki njegovi obnovi ali rekonstrukciji; ob osnovnem pregledu se opravi tudi izmeritev čolna. V primeru da se čoln za osebne namene vpiše v vpisnik čolnov v roku enega leta od njegove izdelave, se prvi redni pregled čolna opravi po desetih letih od vpisa, naslednji redni pregledi pa vsakih pet let. Dovoljenje za plovbo se v navedenem primeru izda za obdobje pet let.

Redni pregled čolna

Redni pregled čolna se opravi glede na namembnost čolnov v naslednjih časovnih obdobjih:

- za javni prevoz oseb ali za smučanje na vodi - vsako leto,
- za druge gospodarske namene - vsaki dve leti,
- za osebne namene - vsakih pet let.

Izredni pregled čolna

Izredni pregled čolna je obvezen, kadar je čoln imel izreden dogodek (trčenje, potopitev, požar ipd.), ter v primerih, kadar obstaja utemeljen sum, da čoln ne izpolnjuje pogojev glede sposobnosti za plovbo oziroma, da stanje čolna glede konstrukcije ali plovnih lastnosti ali opreme očitno ne ustreza veljavnim listinam.

Vpis plovil, ki se nahajajo v tujini

Za plovila, ki se nahajajo v tujini, opravi pregled za ugotovitev sposobnosti čolna za plovbo pooblaščeni klasifikacijski zavod.

Za plovilo, ki je v lasti fizične osebe in se uporablja izključno za osebne namene, t.i. CE certifikata ni potrebno priložiti, saj se omenjene listine ne zahteva pri uvozu plovila. Za tako plovilo se s pregledom, ki ga opravi klasifikacijski zavod, ugotovi ustreznost konstrukcije in kvalitete izdelave čolna, plovne lastnosti, stanje pogonskih in drugih naprav ter pregled opreme.

Pred vpisom plovila je potrebno urediti carinski statusa plovil.

Podaljšanje veljavnosti plovnega dovoljenja

Za podaljšanje veljavnosti plovnega dovoljenja, je potrebno ponovno opraviti redni pregled čolna. Redni pregled čolna se opravi v obdobju, ki je predpisan glede na uporabo čolna.

Podaljšanje veljavnosti plovnega dovoljenja za plovila slovenskih državljanov, ki imajo plovila registrirana v republiki Sloveniji s stalnim privezom v tujini, je možno tudi brez pregleda opravljenega v Sloveniji.

Lastnik plovila, ki je registrirano v Republiki Sloveniji in ima stalni privez ali se nahaja v drugi državi, mora na Upravi RS za pomorstvo predložiti vlogo za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za plovbo pred iztekom veljavnosti. Vlogi je potrebno priložiti original zapisnika o opravljenem pregledu plovila, ki ga je izdal pristojni organ države, v kateri se plovilo nahaja, ter njegov overjen prevod v slovenski jezik.

Naslovi:

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper,

telefon:   05 6632 100
05 6632 132/140/114 in 031 580 092  (izpiti in izdaja listin pomorščakom)
05 6632 105 (vpis čolnov - Koper)
e-pošta: ursp.box(at)gov.si

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo - Izpostava Izola, Veliki trg 12, 6310 Izola

telefon: 05 6632 150/151/158 (vpis čolnov)

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo - Izpostava Piran, Dantejeva 4, 6330 Piran

telefon: 05 6710 190 (vpis čolnov)

Klasifikacijski zavodi v Sloveniji:

BUREAU VERITAS, d. o. o, Vojkovo nabrežje 30a, 6000 Koper, tel.: 05 61 16 300, e-pošta: info@si.bureauveritas.com
RINA, S.p.A., c/o SailLab d.o.o., Senčna ulica 19, 6310 Izola, tel.: 05 6419 216, e-pošta:  rina.office@saillab.si
GERMANISCHER LLOYD SLOVENIJA d.o.o., Liminjanska cesta 94a, 6320 Portorož, tel.: 05 677 35 05, e-pošta: gl-koper@gl-group.com

Preberite tudi: 

Vpis plovila v register v Sloveniji

Označbe čolnov v Sloveniji

Viri: http://www.up.gov.si/; http://www.pisrs.si/

Komentarji