Zastave na plovilu uporabljamo na podlagi pravil, ki jih predpisuje zakonodaja in na podlagi navtične tradicije.

Ne poznavanje pravilne uporabe zastav na plovilu lahko vodi do razžalitve države v kateri plujemo, kršenja predpisov ali pa do oddajanja signala, ki ga ne želimo dati. Napačni signali lahko vodijo do napačnih odločitev in ogrožajo življenja na morju. Pri uporabi zastav moramo paziti, da uporabljamo pravo zastavo na pravi poziciji, saj bomo le tako oddajali pravi signal oziroma pravo sporočilo.

Nacionalna zastava

Na plovilih imamo izobešeno nacionalno zastavo plovila, kjer je plovilo vpisano v register in ni nujno enaka nacionalnosti kapitana ali lastnika plovila. Nacionalna zastava je običajno najbolj izpostavljena in je izobešena na krmi plovila, na krmnem drogu ali drugem ustreznem vidnem mestu. Zastava ne sme biti poškodovana. Velikosti zastave morajo biti sorazmerne velikosti plovila.

Velikost zastave

Velikosti zastav so predpisane in so lahko le naslednjih dimenzij:

  • 50 cm x 100 cm,
  • 35 cm x 70 cm,
  • 25 cm x 50 cm.

Nacionalno zastavo ima lahko izobešeno vsak čoln, vpisan v vpisnik čolnov na območju Republike Slovenije, mora pa jo imeti izobešeno, kadar se nahaja zunaj meja teritorialnega morja Republike Slovenije.

Če se nacionalnost posadke ali pomembne osebe na plovilu razlikuje od zastave nacionalnosti plovila, lahko pod to zastavo obesimo zastavo nacionalnosti posadke. Zastava Evropske unije se ne nanaša na nobeno nacionalnost zato ni primerna za oznako nacionalnosti plovila. Uporaba drugih zastav kot predpisanih je prekršek.

Velikosti zastav so predpisane, ni pa natančno določeno katero velikost moramo izbrati glede na velikost plovila. Ne smejo biti prevelike in se vleči po vodi in morajo biti dovolj velike, da so opazne. Včasih je veljalo pravilo, da mora biti velikost nacionalne zastave v pravem razmerju z velikostjo plovila. Za en čevelj dolžine plovila (30,48 cm) naj bi imela zastava dolžino enega inča (2,54 cm), se pravi razmerje 1:12. Danes so velikosti zastav predpisane in lahko le izberemo najbolj primerno glede na velikost plovila.

Vljudnostna zastava naj bo enake velikosti kot je nacionalna zastava. V marsikateri državi na svetu je manjša vljudnostna zastava od nacionalne večja razžalitev kot biti brez.

Primerna dolžina razpoznavne zastave za plovila do 34 čevljev (10 m) je 40 cm, za plovila do 42 čevljev (12 m) 45 cm, do 50 čevljev (15 m) 56 cm, za večja pa 75 cm. Velikost je odvisna od ponudbe.

Vljudnostna zastava

Vljudnostna zastava ali angleško "Courtesy flag" se uporablja kadar s plovilom plujemo v teritorialnih vode druge države. Kot samo ime pove z njo izražamo vljudnost do države v kateri plujemo. Običajno jo obesimo na prvem-prednjem jamboru. Če plovilo nima jambora jo lahko obesimo na krmnem drogu ali drugem vidnem mestu. Pri izobešanju zastave moramo biti pozorni na zakonodajo države v kateri plujemo. Nekatere države zahtevajo, da je vljudnostna zastava vedno izobešena višje od nacionalne države (Hrvaška). Poškodovana zastava ali vljudnostna zastava, ki je manjših dimenzij, je lahko znak nespoštovanja države v kateri plujete. V določenih državah je poškodovane zastava prekršek za katerega vam lahko izrečejo kazen (Hrvaška).

Zastava Q

Rumena pravokotna signalna zastava Q se uporablja kadar plujemo v teritorialne vode druge države, kot je nacionalna zastava plovila in se uporablja namesto vljudnostne zastave. Izobešena je dokler ne opravimo mednarodnega mejnega prehoda nato pa jo zamenjamo z vljudnostno zastavo. Njeno upoštevanje je odvisno od posamezne države. Nekatere države zahtevajo, da takoj po vplutju v njihove teritorialne vode, opravite postopek mejnega prehoda (Hrvaška). Izobešanje zastave Q, kot napoved, da boste obveznosti opravili v roku 24 ur,  ni opravičilo. 

Razpoznavna zastava

Razpoznavna zastava (angleško »burgee«) kot so zastave jahtnih klubov, marin ali podobno so običajno trikotne ali trapezoidne oblike, pri čemer je dolžina zastave večja od širine. Obešeno imamo lahko podnevi in ponoči. Obešena mora biti nižje kot je nacionalna zastava plovila in vljudnostna zastava. Tradicionalno je bila razpoznavna zastava na ladji le ena in je bila obešena na vrhu glavnega jambora, više od nacionalne zastave. Zaradi različnih zakonodaj v različnih državah, se je razpoznavna zastava spustila in se jo izobeša pod nacionalne zastave.