EPIRB in PLB sta podobni napravi, ki pa se v nekaterih lastnostih razlikujeta. Obe sta namenjeni pomoči pri reševanju vendar je njuna funkcija nekoliko drugačna.

Poglejmo si v čem sta si podobni in v čem se razlikujeta.

EPIRB (Emergency Position-Indicating Radio Beacon) je reševalna boja, ki oddaja svojo pozicijo preko radijskega signala. Namenjena je vzpostavitvi prvega kontakta med potapljajočim plovilom ali osebo v morju in reševalnimi službami. EPIRB je običajno nameščen na plovilu na mestu, kjer ga lahko hitro zagrabimo. Nekatere naprave EPIRB se lahko sprožijo avtomatsko. Izdelane so tako, da svojo pozicijo oddajajo vsaj 48 ur, da plavajo na vodi in oddajajo svetlobni signal, ki reševalcem olajša iskanje v slabi vidljivosti in ponoči.

PLB (Personal Locator Beacon) ali osebna reševalna boja je namenjena bolj osebni rabi. Običajno jo nosimo v roki, v reševalnem jopiču ali jadralski obleki. Njeno delovanje je omejeno na 24 ur. Vsi PLB-ji niso plavajoči in niso namenjeni uporabi na vodi. Uporabljajo jih tudi pohodniki in hribolazci na kopnem ter jih sprožijo v primeru, da so se izgubili.

Obe napravi oddajata signal na frekvenci 406 MHz. Sprejme ga najbližji reševalni center, ki organizira iskalno-reševalno akcijo.

Naprave EPIRB so dveh osnovnih tipov. Naprave tipa 1 se lahko sprožijo ročno ali avtomatsko. Vgrajen imajo poseben senzor, ki sproži delovanje takoj, ko pride v stik z vodo in vodnim pritiskom na globini 2m. Takoj začne pošiljati signal mayday, svojo pozicijo, podatke o plovilu in njegovo identiteto.

Naprave tipa 2 so aktivirajo zgolj ročno. Uporabnik mora obvezno pritisniti gumb za aktivacijo. Naprava začne oddajati signal mayday in svojo lokacijo, podatke o plovilu in njegovo identiteto..

Nova generacija naprav EPIRBs  in PLBs (s pomeni »smart«) imajo vgrajen tudi majhen zaslon, ki uporabniku omogoča vpogled v delovanje naprave in njen status. Uporabnika opozori, če ne deluje, da je aktivirana in deluje in informira, če je bilo poslano sporočilo prejeto. Na zaslonu je prikazana tudi trenutna GPS lokacija in preostali čas delovanja naprave.

Nekatere naprave PLB imajo vgrajeno tudi možnost pošiljanja kratkih sporočil, ki niso direktno vezana na reševanje. Sporočilo lahko predprogramiramo in z njim obveščamo svoje najbližje, kje smo in da je z nami vse v redu. Novejše PLB naprave so opremljene tudi z stroboskopsko lučjo, ki omogoča lažje reševanje v primeru potrebe.

Cene naprav EPIRB so nekoliko višje od naprav PLB. EPIRBI se gibljejo med 400 in 1000 EUR, naprave PLB pa stanejo med 250 in 500 EUR.