Za izvajanje športnega ali rekreacijskega ribolova na območju Hrvaške je obvezen nakup ribolovne dovolilnice. Ribolov brez dovolilnice lahko izvajajo osebe stare do 14 let, z eno napravo za lovljenje rib, ki je lahko s palico ali brez nje.

Pri športnem ribolovu je uporaba puške dovoljena le osebam starejšim od 16 let. Uporaba potapljaške opreme je prepovedana. Posamezen športni ribič ima lahko največ dve napravi za lovljenje. Enodnevne in večdnevne dovolilnice za športni ribolov so na voljo le osebam, ki so člani neke nacionalne zveze za športni ribolov. Letne dovolilnice za športni ribolov pa so na voljo le članom Hrvaške zveze za športni ribolov. Letne ribolovne dovolilnice veljajo za koledarsko leto.

Vrste ribolovnih dovolilnic

  • dnevne ribolovne dovolilnice
  • večdnevne ribolovne dovolilnice (3 dni ali 7 dni)
  • letne ribolovne dovolilnice

Posebne dovolilnice

  • posebne dovolilnice za lov z ostmi, vršami, stoječim parangalom in uporabo umetne razsvetljave – izdajo se le ob nakupu letne ribolovne dovolilnice
  • ribolov na veliko ribo – izdaja se samo ob nakupu letne ribolovne dovolilnice
  • posebne dovolilnice za ribolov na zaščitenih področjih (nacionalni parki, rezervati, naravni parki). Pogoje za nakup in cene določajo javne ustanove, ki sprejmejo akte.

Cenik

Vrsta dovolilnice Športni ribolov (v HRK) Rekreacijski ribolov (v HRK)
Dnevna dovolilnica 1 dan 60 60
Dnevna dovolilnica 3 dni 150 150
Dnevna dovolilnica 7 dni 300 300
Dovolilnica za lov na veliko ribo 1 dan 120 se ne izdaja
Dovolilnica za lov na veliko ribo 3 dni 300 se ne izdaja
Dovolilnica za lov na veliko ribo 7 dni 600 se ne izdaja
Letna za mladoletne osebe* 10 100
Letna za upokojence in osebe nad 65 let* 60 100
Letna za polnoletne osebe do 65. leta* 350 500
Posebna za stoječi parangal** 200 200
Posebna za lov z vršami** 200 200
Posebna za lov z ostmi** 100 100
Posebna za lov z uporabo umetne svetlobe** 100 100
Posebna za lov na veliko ribo** 700 se ne izdaja
* - veljajo za koledarsko leto. Nakup je možen od 1. 12. preteklega leta do 1. 3. tekočega leta
** - veljajo za koledarsko leto. Nakup je možen od 1. 12. preteklega leta do konca tekočega leta

 

Dovoljene količine ulova

V športnem in rekreacijskem ribolovu je dovoljeno uloviti do 5 kg rib in drugih morskih organizmov na posameznega ribiča. Dnevna količina ulova je lahko večja za težo ene ribe oziroma drugega morskega organizma, ki presega 5 kg.

Dovoljeno je nabiranje morskih organizmov kot do školjke in polži. Dnevni ulov ne sme presegati 2 kg, razen klapavice, ki jih je dovoljeno nabrati do 5 kg.

Najmanjše velikosti rib oziroma morskih organizmov

S pravilnikom o ribolovu so predpisane minimalne velikosti posameznih morskih organizmov, ki jih je dovoljeno loviti oziroma nabirati.

  Znanstveni naziv Hrvaški naziv Slovenski naziv Najmanjša velikost
  1. Ribe      
  Dentex dentex zubatac zobatec 30 cm
  Mustelus asterias pas mekaš navadni morski pes 80 cm
  Seriola dumerili gof gof 45 cm
  Sarda sarda palamida palamida 45 cm
  Sciaena umbra kavala grbe 30 cm
  Scorpaena scrofa škrpina škarpena 30 cm
  Spondyliosoma cantharus kantar kantar 18 cm
  Squalus acanthias kostelj trnež 66 cm
  2. Školjke      
  Arca noe kunjka Noetova barčica 5 cm
  Mytilus galloprovincialis dagnje klapavica 6 cm
  Ostrea edulis kamenica ostriga 7 cm
  3. Glavonožci      
  Octopus vulgaris hobotnica hobotnica 1 kg

 

Označevanje ulova športnega oziroma rekreacijskega ribolova

Ves ulov ujet s športnim ali rekreacijskim ribolovom je potrebno označiti na predpisan način. Ulov je potrebno označiti takoj po ujetju ali najkasneje pred zapuščanjem ribolovnega mesta. Ribe se označujejo tako, da se odreže spodnji del repne plavuti, glavonožce pa je potrebno prerezati z globokim rezom glave med očmi. Izjema so lignji, ki so namenjeni za žive vabe, katerih dolžina plašča ne sme presegati 20 cm.  


Vrste ulovljenih rib, ki jih je potrebno označevati

Grafični prikaz načina označevanja ulova

  Znanstveni naziv Hrvaški naziv Slovenski naziv
  Dentex dentex zubatac zubatec
  Dicentrarchus labrax lubin (brancin) brancin
  Diplodus puntazzo pic pic
  Diplodus sargus šarag šarg
  Diplodus vulgaris fratar fratrc
  Epinephelus spp. kirnje kirnije
  Lithognathus mormyrus ovčica ovčica
  Merluccius merluccius oslić oslič
  Pagellus erythrinus arbun ribom
  Pagrus pagrus pagar pagar
  Polyprion americanus kirnja glavulja orjaška kirnja, brodolomčar
  Sarda sarda palamida palamida
  Sciaena umbra kavala grbe
  Seriola dumerili gof gof
  Scorpaena scrofa škrpina škarpena
  Sparus aurata komarča (orada, podlanica) orada, zlatobrov
  Spondyliosoma cantharus kantar kantar
  Zeus faber kovač kovač

 

 Nakup ribolovnega dovoljenja - rekreacijski ribolov 

 

 Nakup ribolovnega dovoljenja - športni ribolov

 

 Članek je bil posodobljen 22.2.2021 in upošteva aktualno zakonodajo.