Republika Hrvaška je v letu 2020 z izdajo novega Pravilnika o brodicama, čamcima in jahtama spremenila precej pravil, ki se v praksi večinoma izvršujejo, za implementacijo nekaterih pa kapitanije delujejo v t. i. načinu prehodnega obdobja – tako je tudi z dokumenti za plovila. Stara dovoljenja za plovbo se ukinjajo in prvič, ko boste na svoji kapitaniji urejali spremembe v elektronskem vpisniku, vam bodo obstoječi dokument uničili, v zameno pa izdali vpisni list, ki je v obliki A4 lista in vsebuje podatke v hrvaščini in angleščini. Na kapitanijah pravijo, da za plovbo po hrvaškem morju pri sebi ni treba imeti originalnega vpisnega lista, saj imajo vsi organi, vključno s policijo, dostop do elektronskega vpisnika, v katerem lahko preverijo veljavnost tehničnega pregleda, največje dovoljeno število članov posadke in druge vpisane podatke. Vendar pa se kljub temu svetuje, da imate pri sebi fotokopijo ali skenirano različico vpisnega lista ali izpiska iz elektronskega vpisnika.

Prehod meje po morju

Torej za prehod meje, če greste v Slovenijo, Italijo ali proti jugu, se je treba odjaviti na obmejni kapitaniji, ki je najbližja točki izhoda iz države. Pri sebi morate imeti originalni vpisni list in zavarovalno polico, ki obsega plovbo po mednarodnem morju. Po prehodu meje se je treba prijaviti v prvi najbližji kapitaniji.

Kako posoditi plovilo prijatelju

Želite plovilo posoditi prijatelju? Plovila, registrirana za osebne potrebe, lahko posodite, pri čemer morate osebi, ki ji posojate plovilo, predati dovoljenje za plovbo ali vpisni list plovila, zavarovalno polico in pooblastilo, ki mora biti napisano v hrvaščini ter vsebovati podatke o plovilu, lastniku in pooblaščencu, ki je odgovoren za upravljanje plovila, in časovnem obsegu veljavnosti pooblastila, ki mora biti overjeno na upravni enoti ali pri notarju.

Kje lahko uredite dokumente

Za urejanje pooblastila za zastopanje pred državnimi organi RH in prejemanje pošte, vodenje postopka vpisa v vpisnik plovil, prenosa lastništva, zavarovanje ali katerokoli drugo storitev v zvezi s vašim plovilom se obrnite na podjetje Menta s sedežem na Reki. Več informacij najdete na spletni strani www.menta.hr, po telefonu na št. 051 334 696 ali pišite na naslov lena@menta.hr. Vse boste lahko uredili v slovenskem jeziku.