Včeraj je bila sprejeta sprememba odloka o pogojih vstopa v Slovenijo. Sprememba stopi v veljavo z današnjim dnem.

Sprememba je zgolj v 9. točki 10. člena odloka, ki je bil objavljen v uradnem listu RS 5/21. Po novem se 9. točka 10 člena glasi:

Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) na podlagi 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20 in 175/20 – ZIUOPDVE; v nadaljnjem besedilu: ZNB) in petega odstavka 12. člena ZZUOOP dovoli tudi:

  1. državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, ali je odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje, in se čez mejo vrača v roku 12 ur po prehodu meje;

 

Sprememba je še v 13 členu in sicer: 

Ta odlok začne veljati 16. januarja 2021 in velja do 29. januarja 2021.

Ostale izjeme ostajajo enake. Na tej povezavi.

Za razlago smo že začetek tedna prosili tudi Ministrstvo za notranje zadeve, ki je nam je posredovalo naslednji odgovor:

Spoštovani,

izjema iz 9. točke se poleg varstva in pomoči osebam, ki so potrebne podpore, oskrbe ali nege družinskih članov, starševske skrbi in stika z otrokom lahko uveljavlja za opravljanje nujnega opravila, brez katerega bi lahko prišlo do ogrožanja življenja ali premoženjske škode (npr. nudenje zdravstvene pomoči, dostava zdravil, krmljenje živine ipd.) in vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi (slednje začne veljati s spremembo odloka jutri, 22. 1. 2021, in velja tudi za plovila). Izjema iz 9. točke velja za državljane Slovenije, ki za ta namen odhajajo v drugo državo EU ali schengenskega območja in se vračajo v roku 12 ur po izstopu ali za državljane EU ali schengenskega območja, ki za ta namen vstopajo v Republiko Slovenijo in jo zapustijo v roku 12 ur po vstopu v Republiko Slovenijo. Oseba, ki uveljavlja izjemo, mora ob vstopu to ustrezno dokazati, presojo ustreznosti dokazil pa ugotavlja policist na mejnem prehodu. Pri prehajanju meje je treba upoštevati tudi ukrepe, ki jih imajo za vstop druge države ( v tem primeru Hrvaška).

Vstop v Slovenijo brez napotitve v karanteno je sicer možen tudi z negativnim testom PCR (veljavnost 48 od odvzema brisa) ali hitrim antigenskim testom - HAT (veljavnost 24 ur od odvzema brisa). Določena pa je tudi možnost prekinitve karantene na domu kadarkoli z negativnim testom (PCR ali HAT).

Lep pozdrav,
Sabina Langus Boc

 

Če povzamemo:

  1. Lastniki plovila ali nepremičnine se lahko vrne v Slovenijo brez opravljanja testa ali odhoda v karanteno, če je bil v tujini na rednem vzdrževanju plovila ali nepremičnine
  2. V Slovenijo se je potrebno vrniti v 12 urah
  3. Na meji je potrebno predložiti potrdilo o lastništvu plovila ali nepremičnine v tujini
  4. Na meji je potrebno predložiti dokaz o trajanju bivanja v tujini, iz katerega je razvidno, da ste se vrnili v roku 12 ur.  

Pogoji za vstop na Hrvaško ostajajo nespremenjeni do 15.2.2021

Ob vstopu v državo je potrebno predložiti:

  • negativen PCR test, ki ni star več kot 48 ur ali
  • pozitiven test (PCR ali antigenski test) ali pozitiven test neutralizacije (NT), ki je bil izdaj v obdobju med 14 dnemi in 3 meseci pred vstopom na Hrvaško ali
  • zdravniško potrdilo, da je potnik prebolel COVID-19 v obdobju med 14 dnemi in 3 meseci pred vstopom na Hrvaško ali pa
  • opravijo PCR test na meji, pod pogojem, da ostanejo v samoizolaciji do prejema negativnega rezultata testa. Strošek mora poravnati potnik sam.

Določene pa so izjeme za vstop brez zgoraj navedenih dokazil. Med drugim je izjema za vstop na Hrvaško tudi oseba, ki potuje zaradi nujnih družinskih ali poslovnih zadev ter novinarji, pri opravljanju njihovih dolžnosti in osebe, ki imajo nek drugi gospodarski interes. Za nujne razloge je potrebno predložiti potrdilo. Bivanje na Hrvaškem ne sme biti daljše od 12 ur.