Bruto, neto tonaža, Gross, neto tonnage

Bruto in neto tonaža plovila sta podatka o volumnu plovila. Pomembna sta pri zaračunavanju različnih taks za plovilo, pri veljavnosti dovoljen za upravljanje s plovili, varnostnih predpisih na morju in v nekaterih drugih primerih. 

Do leta 1982 se je za merjenje bruto ali neto tonaže uporabljala enota RT ali registrska tona (bruto registrska tona in neto registrska tona). Enaka je 100 kubičnih čevljev ali 2,832 m3. Po leto 1994 so z mednarodnim  dogovorom poenotili sistem merjenja tonaže. Sedaj se meri v kubičnih metrih, enote pa se ne piše oziroma uporablja. Bruto ali neto tonaža je izražena s številko brez enote na primer: BT = 30, kar pomeni, da ima plovilo bruto tonažo 30, pri čemer volumen plovila ni enak 30 m3 temveč ga moramo izračunati po formuli.

Bruto tonaža in neto tonaža

Tonaža (bruto ali neto) govori o volumnu zaprtih prostorov plovila in nima nobene povezave s težo plovila. Bruto tonaža plovila je podatek o celotni prostornini zaprtih delov plovila. Neto pa tonaža je podatek o volumnu vseh zaprtih prostorov plovila namenjenega potnikom ali prevozu tovora. Bruto tonaža se označuje z oznako GT, G.T., gt, BT. Neto tonaža se označuje z oznako NT, N.T., nt. Neto tonaža plovila naj ne bi bila manj kot 30% bruto tonaže.

Kako izračunamo tonažo

Izračun bruto tonaže plovila je definiran s pravilom 3 aneksa 1  mednarodne konvencije o meritvah tonaže plovil, ki je bila sprejeta 1969. Odvisen je od dveh parametrov, V – volumna plovila in K – faktorja ki je odvisen od volumna plovila. Faktor k variira v odvisnosti od velikosti plovila. Za manjša plovila je manjši, za večja plovila je večji. Izračunamo ga po formuli: K= 0,2 + 0,02 x log10(V). Ko enkrat poznamo K, bruto tonažo plovila izračunamo po formuli GT = V x K ali GT = V x (0,2 + 0,02 x log10(V)). Kot iz formule vidimo, vsebuje bruto tonaža enoto v m3 in logaritem iste enote. Zaradi tega se enota ne uporablja, ime bruto tonaža pa se uporablja predvsem zaradi njene zgodovinske vrednosti.

Izračunavanje bruto tonaže za plovila registrirana na Hrvaškem

Izračun za bruto tonažo plovil na Hrvaškem upošteva mednarodno konvencijo ima pa svoje posebnosti zaradi definicije plovnih objektov, ki so vezani na njihovo dolžino. Če se osredotočimo na tiste, ki jih uporabljamo za običajna privatna križarjenja oziroma rekreacijo in zabavo so to:

  1. »brodic«a - plovila dolžine od 2,5 m do 15 m ali plovila z močjo motorja nad 5kW
  2. »jahta« – plovilo za šport in zabavo daljše od 15 m in lahko prevaža do 12 potnikov

Izračun za »brodice« plovila do dolžine 12,00 m

Bruto tonaža plovil dolžine do 15 m se izračuna na podlagi formule GT = 0,225 * V. V je neka celotnemu volumnu plovila v m3, ki se izračuna na podlagi formule V = 0,55 * L* B * D + Σ l*b*h pri čemer so:

L – dolžina plovila v metrih

B – širina plovila v metrih

H – višina plovila v metrih

Σ l*b*h – seštevek volumna vseh prostorov nad palubo (l,b,h – srednja dolžina, širina in višina posameznega prostora izražena v metrih)

*Bruto tonaža plovil manjših od 12 m se zadnjih nekaj let na hrvaškem ne izračunava več in ne vpisuje v dokumente plovila

Izračun bruto tonaže jahte dolžine do 24,00 m

Tonaža jahte je enaka njeni bruto tonaži in se izračuna po formuli  GT = K * V. K je količnik, ki ga izračunamo po formuli K= 0,2 + 0,02 x log10(V). Volumen izračunamo po formuli V= Vh + Σ l*b*h pri čemer so

Vh = Kh * L * B * D - volumen plovila pod palubo izražen v m3

Kh = 0,5 za jadrnice, = 0,67 za motorna plovila

L – dolžina trupa

B - širina trupa

D - višina trupa

Σ l*b*h – seštevek volumna vseh prostorov nad palubo (l,b,h – srednja dolžina, širina in višina posameznega prostora izražena v metrih)

Izračun bruto tonaže jahte dolžine nad 24,00 m

GT = V x K pri čemer je K= 0,2 + 0,02 x log10(V) ali GT = V x (0,2 + 0,02 x log10(V)).

Količnik K lahko izračunamo po formuli ali približek preberemo iz spodnje tabele.

 

Primer izračuna za plovilo Janneau Sun Odyssey519

gross tonnage - bruto tonaža plovila

Jadrnica Jeanneau Sun Odyssey 519 je med večjimi jadrnicami, ki so v čarter flotah. V dolžino meri 51,8 čevlja oziroma 15,75 m. Za izračun bruto tonaže uporabimo formulo za jahte dolžine do 24 m: GT = K * V pri čemer je V = Kh * L * B * D.

  • L - dolžina plovila: 15,75 m
  • B -  širina plovila: 4,69 m
  • D – Višina trupa: 2,5 m
  • Kh (za jadrnico): 0,5

V = 0,5 * 15,75 m * 4,69 m  * 2,5 m = 92,33 m3

K = 0,2 + 0,02 * log10 (92,33) = 0,2393

Izračunan količnik K znaša 0,2393, če bi približek za 90 m3 prebrali iz tabele, bi ta znašal 0,2391, kar je dober približek, saj se razlikuje le za 0,0002 ali 0,07%.

GT = K * V = 0,2393 * 92,33 = 22,09

 ZAKLJUČEK: Po Hrvaški zakonodaji lahko z izpitom za Voditelja čolna opravljenim v Sloveniji, upravljate jadrnico Jeanneau Sun Odyssey 519, ki pluje pod Hrvaško zastavo, ker je plovilo krajše od 18 m.

 

Primer izračuna za plovilo Hanse 675

gross tonnage - bruto tonaža plovila

Za izračun bruto tonaže uporabimo formulo za jahte dolžine do 24 m: GT = K * V pri čemer je V = Kh * L * B * D.

  • L - dolžina plovila: 20,5 m
  • B -  širina plovila: 5,9 m
  • D – Višina trupa: 2,5 m
  • Kh (za jadrnico): 0,5

V = 0,5 * 20,5 m * 5,9 m  * 2,5 m = 151,18 m3

K = 0,2 + 0,02 * log10 (92,33) = 0,2435

Izračunan količnik K znaša 0,2435, če bi približek za 150 m3 prebrali iz tabeli, bi vzeli srednjo vrednost med 100 in 200 m3 kar je 0,2430, kar je dober približek saj se razlikuje le za 0,0005 ali 0,2 %.

GT = K * V = 0,2435 * 151,18 = 36,81 

ZAKLJUČEK: Po Hrvaški zakonodaji z izpitom za Voditelja čolna opravljenim v Sloveniji, NE SMETE upravljati jadrnice Hanse 675, ki pluje pod Hrvaško zastavo, ker je dolžina plovila večja od 18 m. Potrebujete izpit Mornar motorist s katerim lahko upravljate plovila do 24 m.

Preberite tudi:  S katerimi izpiti za plovila lahko plujemo po Jadranu

Tabela količnika K

V (m3) K V (m3) K V (m3) K V (m3) K
10 0.2200 45.000 0.2931 330.000 0.3104 670.000 0.3165
20 0.2260 50.000 0.2940 340.000 0.3106 680.000 0.3165
30 0.2295 55.000 0.2948 350.000 0.3109 690.000 0.3168
40 0.2320 60.000 0.2956 360.000 0.3111 700.000 0.3169
50 0.2340 65.000 0.2963 370.000 0.3114 710.000 0.3170
60 0.2356 70.000 0.2969 380.000 0.3116 720.000 0.3171
70 0.2369 75.000 0.2975 390.000 0.3118 730.000 0.3173
80 0.2381 80.000 0.2981 400.000 0.3120 740.000 0.3174
90 0.2391 85.000 0.2986 410.000 0.3123 750.000 0.3175
100 0.2400 90.000 0.2991 420.000 0.3125 760.000 0.3176
200 0.2460 95.000 0.2996 430.000 0.3127 770.000 0.3177
300 0.2495 100.000 0.3000 440.000 0.3129 780.000 0.3178
400 0.2520 110.000 0.3008 450.000 0.3131 790.000 0.3180
500 0.2540 120.000 0.3016 460.000 0.3133 800.000 0.3181
600 0.2556 130.000 0.3023 470.000 0.3134 810.000 0.3182
700 0.2569 140.000 0.3029 480.000 0.3136 820.000 0.3183
800 0.2581 150.000 0.3035 490.000 0.3138 830.000 0.3184
900 0.2591 160.000 0.3041 500.000 0.3140 840.000 0.3185
1.000 0.2600 170.000 0.3046 510.000 0.3142 850.000 0.3186
2.000 0.2660 180.000 0.3051 520.000 0.3143 860.000 0.3187
3.000 0.2695 190.000 0.3056 530.000 0.3145 870.000 0.3188
4.000 0.2720 200.000 0.3060 540.000 0.3245 880.000 0.3189
5.000 0.2740 210.000 0.3064 550.000 0.3148 890.000 0.3190
6.000 0.2756 220.000 0.3068 560.000 0.3150 900.000 0.3191
7.000 0.2769 230.000 0.3072 570.000 0.3151 910.000 0.3192
8.000 0.2781 240.000 0.3076 580.000 0.3153 920.000 0.3193
9.000 0.2791 250.000 0.3080 590.000 0.3154 930.000 0.3194
10.000 0.2800 260.000 0.3083 600.000 0.3156 940.000 0.3195
15.000 0.2835 270.000 0.3086 610.000 0.3157 950.000 0.3196
20.000 0.2860 280.000 0.3089 620.000 0.3158 960.000 0.3196
25.000 0.2880 290.000 0.3092 630.000 0.3160 970.000 0.3197
30.000 0.2895 300.000 0.3095 640.000 0.3161 980.000 0.3198
35.000 0.2909 310.000 0.3098 650.000 0.3163 990.000 0.3199
40.000 0.2920 320.000 0.3001 660.000 0.3164 1.000.000 0.3200

VIR: Pravila za baždarenje pomorskih objekta (CRO, 2009), www.admiraltylawguide.com