Varnostna oprema na plovilu

Ko enkrat izplujemo iz varnega zavetja marine ali luke, smo prepuščeni sami sebi. Poskrbeti bomo morali za vse, kar nam bo prineslo morje. Na prvem mestu so nedvomno varnost in življenja naše posadke. Če bi prišlo do najhujšega, moramo biti na to pripravljeni in opremljeni za samopomoč v takšni situaciji. Zato moramo imeti na plovilu varnostno opremo v delujočem stanju. Preden izplujemo, se moramo prepričati, da je oprema na krovu in da je funkcionalna. Oglejmo si, kateri so ključni elementi varnostne opreme.

1. Pomožno plovilo - gumenjak

Pomožno plovilo, gumenjak, je v primeru nesreče na plovilu (potopitev, požar, izguba kobilice, izguba krmila …) življenjskega pomena. Če moramo plovilo zapustiti, se lahko rešimo z gumenjakom. Preveriti je treba, ali gumenjak tesni, ne spušča zraka in ne pušča vode. Preverite, kje so shranjena vesla.

2. Splav

Če imate na plovilu splav, preverite, ali je bil opravljen redni pregled. Preverite, kako ga boste uporabili v primeru potrebe. Preverite, da ni shranjen v prostoru in založen z drugo opremo. Sprostite dostop do splava.

3. Radijska postaja

Radijska postaja na plovilu mora biti ves čas vklopljena. Iz varnostnih razlogov jo lahko na plovilu izključimo le v premeru, kadar lahko vanjo udari strela. Prižgana radijska postaja ne pomeni, da postaja deluje. Če slišite sporočila drugih, pomeni le, da postaja deluje kot sprejemnik. Preverimo, ali deluje kot oddajnik. Obvezno opravite testni klic »Radio Check«.

4. Signalne rakete in bakle

Preverite signalne rakete in bakle na plovilu. Preverite, ali so bile pravilno shranjene in embalaža ni poškodovana. Preverite rok trajanja. Če so rakete ali bakle poškodovane, ali je pretekel rok trajanja, jih nadomestite z novimi.

5. Varnostni jopiči

Preverite število varnostnih jopičev na plovilu. Za vsakega člana posadke na plovilu mora biti en varnostni jopič. Preverite, ali so brezhibni in ali so primernih velikosti za posadko. Preveliki ali premajhni jopiči ne zagotavljajo primerne varnosti. Preverite, ali so vsi privezni trakovi brezhibni, v celoti prišiti na varnostni jopič in se sponke brez težav zapenjajo in odpenjajo. Preverite, ali je na njih vsa potrebna varnostna oprema (piščal, lučka …). Izvedite nujno potreben test. Vsi člani posadke naj izvedejo test in si namestijo in tudi odstranijo varnostni jopič pred izplutjem.

6. Gasilnik

Preverite, kje na plovilu so shranjeni gasilniki. Preverite, ali so vsi servisirani v skladu s pravili. Servis mora biti opravljen enkrat letno. Preverite, ali so v dobrem stanju in niso poškodovani. Spoznajte posadko z mesti, kjer so shranjeni gasilniki in kako jih uporabiti. Če imate na plovilu nameščen avtomatski gasilnik PYRoff, preverite, ali je nepoškodovan. Če imate na plovilu vgrajen gasilni sistem, preverite, ali je pripravljen za delovanje.

7. Komplet prve pomoči

Preverite, kje na plovilu je komplet prve pomoči, ali je brezhiben in kompleten ter preverite rok trajanja. Če v kompletu karkoli manjka, nadomestite.