Označevanje sidrne verige

Zanesljivo sidranje je pogoj za mirno spanje v zalivu. Če sidranja ne prepustimo naključju, ampak manever izvedemo pravilno, bo naša noč mirna.

V nasvetih za varno sidranje smo že pisali o različnih tipih morskega dna, kako v njih drži sidro, kako dolgo verigo moramo spustiti in o številnih drugih ključnih elementih sidranja. Večina si je že zapomnila, da so potrebna razmerja (globina vode : dolžina verige) za varno sidranje med 1 : 3 in 1 : 7. Ko priplujemo na sidrišče, pa se srečamo s problemom, da ne vemo, koliko verige smo spustili v morje, ali je dovolj dolga oziroma je prekratka.

Zagato lahko rešimo enostavno in elegantno. Imeti moramo sistem, pri katerem bomo vedno vedeli, s kako dolgo verigo sidramo.

Načinov za merjenje verige je več. Obstajajo elektronski števci verige, plastični vstavki za označevanje, barvanje verige in še bi lahko naštevali. Vsi imajo svoje dobre in slabe lastnosti. Nekateri so bolj zanesljivi, drugi manj. Elektronski števci verige so elegantni. Na zaslonu nam bodo natančno prikazali, koliko verige smo spustili v morje. No besedico »natančno« lahko izpustimo. Bolj primerno je, če uporabimo besedo »približno«. In približek bo dovolj dober za varno sidranje. Bo pa več težav s števcem po nekajletni uporabi. Lahko bo odpovedal takrat, ko ga najbolj potrebujemo. Drug način za označevanje verige so plastični vložki, ki jih vstavimo v člene verige. Na voljo so v različnih barvah in v različnih velikostih glede na debelino verige. Z njimi lahko označimo verigo na določeni razdalji. Z različnimi barvami lahko označimo različne dolžine (5 m, 10 m, 15 m ….). A imajo dve veliki slabosti. Ali si boste zapomnili, katera barva označuje katero dolžino? Verjetno ne. A to ni njihova največja slabost. Plastični vstavki bodo pri vsakem spuščanju verige padali iz verige. Nekaj jih bo pristalo na krovu, večina jih bo padla v vodo. Izpadali bodo tako med spuščanjem sidra, dvigovanjem sidra, kot premikanju sidrne verige na morskem dnu.

Kako učinkovito označimo sidrno verigo

Preizkusili smo že vse omenjene načine označevanja verige in ugotovili, da je najbolj enostaven, zanesljiv, najcenejši in najlaže zapomljiv sistem označevanja verige z barvanjem. Cena je manj kot 10 EUR in manj kot eno uro dela. Če ga opravimo dobro, bo deloval več let.

Za označevanje verige priporočamo uporabo fluorescentnega barvnega spreja. Za uporabo so primerni barvni odtenki, ki so močno kontrastni barvi morja, morskega dna in verige (glej slika zgoraj). Uporabimo lahko na primer rdečo ali oranžno barvo (mi smo se odločili za oranžno). Ker uporabljamo zgolj eno barvo, si je le primerno izbrati različne oznake za različne dolžine verige. Primerno jih razporedite glede na dolžino vaše verige.

Primer označevanja verige:

1. - ena črtica 5 m
2. – – dve črtici 10 m
3. – – – tri črtice 15 m
4. – – – -  štiri črtice 20 m
5. – – – – – pet črtic 25 m
6. ....nadaljujemo analogno    


Če imate krajšo verigo (30–50 m) jo označujte na 5 m, če imate daljšo (50 m ali več) jo označujte na 10 m. Za bolj natančno merjenje med desetmetrske oznake dodajte še krajšo črtico, ki bo označevala 5 m.

Postopek označevanja

Označevanje verige je najlažje opraviti med letnim servisom plovila, ko je plovilo na kopnem. Celotno verigo izvlecite na tla in jo najprej dobro izperite s sladko vodo. Ko se veriga posuši, jo razporedite po tleh in izmerite dolžini po 5 oziroma 10 m (slika 1). Na želenih dolžinah jo zaščitite z zaščitnim papirjem (slika 2). Uporabite lahko papirnate kuhinjske brisače, časopis ali kakšno drugo zaščito, ki jo imate pri roki. Verigo pobarvajte z barvo in jo pustite, da se posuši (slika 4). Nanesite vsaj dva, še bolje pa tri sloje barve. Ko se barva posuši, verigo zasukajte in jo pobarvajte še na drugi strani (slika 5). Ko je barva v celoti posušena, odstranite zaščito in pospravite verigo nazaj na plovilo (slika 6).

Ali je dovolj, če so oznake vseh dolžin enake

Odgovor je enostaven. Ni dovolj. Če se oznake med seboj ne bodo razlikovale, boste vedno v dilemi, ali ste spustili 10, 20, 30 m verige. Razlika 5 ali 10 m lahko igra ključno vlogo. Do napak pride zelo pogosto, sploh če smo pri manevru sidranja na dolžino verige manj pozorni ali pa za spuščanje sidra skrbi nekdo, ki nima veliko mornarskih izkušenj. Največja dilema bo v ključnih trenutkih. Ko sidramo v slabi vidljivosti ali ponoči, ko sidramo v slabem vremenu ali med nevihto. 

Koliko časa bodo zdržale označbe

Če ste verigo dobro pobarvali, bodo označbe verjetno zdržale dve leti. Seveda je trajnost oznak odvisna od tega, koliko sidrate. Več kot uporabljate sidro, prej bo treba oznake obnoviti. Barva bo prav tako odpadala z verige, a nikoli v celoti. Ob naslednjem servisu plovila jih samo osvežite z novo plastjo barve. Na slikah 2 in 3 lahko vidimo, da so oznake po dveh letih še vedno dobro vidne. 

Označevanje sidrne verige