Plovila je večinoma obvezno zavarovati le proti nematerialni škodi povzročeni tretjim osebam. V to zavarovanje je vključeno kritje škode, ki jo vi kot lastnik ali upravljavec plovila povzročite tretjim osebam. To pomeni, da se krije le škoda v primeru povzročitve smrti, telesnih poškodb ali prizadetega zdravja tretjih oseb. V Sloveniji morajo to zavarovanje skleniti vsi lastniki vodnih plovil, katerih moč motorja znaša več kot 3,7 kW. Osnovno zavarovanje se lahko razširi tudi na odgovornost za škodo, ki jo povzročite med upravljanjem plovila na stvareh v lasti tretjih oseb in škodo povzročeno potnikom na plovilu. To polico je možno dodatno razširiti še za plovbo v času regat, v primeru oddajanja plovila, v času, ko se plovilo uporablja za gospodarski ali komercialni namen, in za škodo, ki jo povzroči smučar na vodi, ko ga vleče plovilo.

V vsa ta kritja je všteta le škoda, ki jo povzročimo tretjim osebam. Če želimo zavarovati tudi za škodo povzročeno na lastnem plovilu, se moramo odločiti za kasko zavarovanje. Kasko zavarovanje krije škodo na našem plovilu, vendar ne vse in ne v vseh primerih. Zato si oglejmo, kaj je v polico običajno vključeno in v katerih primerih škode ne moremo uveljavljati. Zavarovanja se razlikujejo glede na zavarovalnico. Preden sklenete pogodbo o kasko zavarovanju, natančno preberite, v katerih primerih niste upravičeni do povrnitve škode.

 

Kaj krijejo osnovne kasko police:

 1. Fizično izgubo in poškodbo, ki nastane na zavarovanem plovilu zaradi:
 • pomorskih nevarnosti (brodolom, nasedanje, trčenje ...),
 • eksplozije, požara, strele,
 • vlomne tatvine ali ropa,
 • izvleka plovila na obalo, splavitve, dviganja in
 • nepooblaščene uporabe plovila ali objestnega poškodovanja s strani tretjih oseb.
 1. Stroški, ki nastanejo zaradi:
 • popolne izgube plovila ali prepustitve,
 • delne škode na plovilu,
 • ugotavljanja in reševanja zavarovalnega primera ter
 • reševanja in izplačila nagrade za reševanje.

 

Česa kasko zavarovanje ne krije:

 • škode, ki nastane zaradi naklepa ali hude malomarnosti zavarovanca,
 • plovne nesposobnosti plovila, zaradi pomanjkljivega vzdrževanja, dotrajanosti,
 • raztrganja jader, cerad, vrvi (razen če to ni posledica požara, eksplozije, strele, nasedanja, udarca ali trčenja itd.),
 • običajnih vremenskih vplivov, kot so mraz, led, zmrzovanje hladilne tekočine, sonce, vročina, običajno plimovanje itd.,
 • pomanjkljivega ali neprimernega priveza ali načina pri privezovanju in sidranju,
 • škode, ki izhaja iz privezovanja, sidranja ali puščanja plovila brez nadzora na nevarnem in/ali neurejenem privezu, sidrišču, odprti plaži ali obali zunaj časa plovbe (varen privez je privez, ki ga zagotavljajo marine, kjer je plovilo privezano, za čolne je to tudi komunalni privez, če ga zavarovalnica odobri in je prav tako naveden v zavarovalni polici),
 • škode zaradi vetra v jadrih, medtem ko so ta dvignjena med uporabo (jadranje),
 • škode, nastale, medtem ko plovilo upravlja oseba pod vplivom alkohola ali mamil in psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi:
  • a) če krvne preiskave ali druge metode merjenja v organizmu osebe, ki upravlja plovilo, ugotovijo, da vsebnost alkohola v krvi znaša 0,5 g/kg in več (0,5 promila in več) in/ali se ugotovi prisotnost mamil in psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi;
  • b) če oseba, ki upravlja plovilo, po pomorski nesreči ali nesreči pri plovbi odkloni sodelovanje pri ugotavljanju alkoholiziranosti in/ali ugotavljanju prisotnosti mamil in psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v telesu;
 • škode, nastale zaradi pretrganja neustreznih, poškodovanih, dotrajanih vrvi ali privezov in sidrnih vrvi ali verig,
 • okvare pogonskega motorja (strojelomne škode),
 • prevoza po kopnem, na tekmovanjih, pri opravljanju obrti, oddajanja plovila v najem in stroškov dviganja (razen v primerih, ko je to posebej dogovorjeno),
 • škode, nastale neposredno ali posredno zaradi tihotapstva, nedovoljene trgovine, krivolova, prepovedane plovbe in podobno, ter v zvezi s tem, zaradi zaplembe, zaustavljanja, odredbe začasnega ukrepa in podobno;
 • škode, ki je vzročno povezana z neizvršenim in/ali nestrokovnim in/ali nepopolnim popravilom in/ali popravili prejšnje škode,
 • škode na plovilih, ki sodelujejo na treningih ali tekmovanjih, z namenom doseči najvišjo hitrost in najvišjo povprečno hitrost in/ali na ocenjevalnih vožnjah,
 • plovbe po prepovedanem območju,
 • preobremenitve plovila.

Osnovna kasko zavarovanja običajno krijejo le plovbo po Jadranskem morju in notranjih celinskih vodah. V primeru, če želite pluti v Sredozemsko morje, je zavarovanje možno razširiti glede na geografske meje plovbe. Če nameravate zapluti v Atlantik ali še dlje, pa bo treba poiskati zavarovalnico, ki nudi tudi taka zavarovanja. Zavarovanja, ki vključujejo škode med prevozom plovila po kopnem, med tekmovanji, oddajanjem v najem ali pri poučevanju, je treba doplačati.

Zavarovanja plovil se razlikujejo glede na zavarovalnico. Nekatere krijejo več, nekatere manj škod. Pred sklenitvijo se dobro pozanimajte, kaj je vključeno v zavarovanje in kaj ne.

 

Zavarovanja najetih plovil

Plovila, ki jih najamemo, so večinoma kasko zavarovana. Ob najemu nam operater zadrži kavcijo, ki jo unovči v primeru, da vrnemo poškodovano plovilo. Zavarovanje plovila je enako kot za fizične osebe z razliko, da je možno za oddajanje doplačati dodatna zavarovanja, ki krijejo predvsem izgube operaterja.

Če se plovilo daje v najem, ga je možno dodatno zavarovati za tveganja:

 • goljufije ali krajo plovila, ko je to oddano v najem,
 • izgubo prihodka (zaslužka),
 • zasega plovila.