V prejšnjem delu teorije sidranja smo se posvetili silam na sidrišču v primeru uporabe homogenih priveznih vrvi (samo veriga ali samo vrv). V tem poglavju pa  se bomo posvetili heterogeni vrvi oziroma kombinaciji vrvi in verige ter dodatni obtežitvi.

Če ponovimo izsledke iz prejšnjega dela, lahko trdimo, da najlonska vrv ne mora vleči sidra s silo, ki  deluje v smeri morskega dna zaradi premajhne teže. Za razliko lahko to prednost pripišemo verigi, ki pa ima druge slabosti. Njena visoka teža ne prepreči prenatezanja v primeru močnih sunkov vetra zaradi nerazteznosti  materiala in teža zgornjega dela verige nima skoraj nobenega vpliva na zanesljivost sidranja.

Poglejmo si, kako lahko povečamo zanesljivost najlonske vrvi z dodajanjem uteži in kako se obnaša sidrna veriga, če zgornji del nadomestimo ali podaljšamo z elastično najlonsko vrvjo. Drugi primer lahko izvedemo na dva načina. Da uporabimo krajši del verige, ki ga podaljšamo z primerno dolžino najlonske vrvi ali pa vzamemo dolgo verigo, ki je primerne dolžine glede na globino vode v kateri sidramo in jo podaljšamo z vrvjo krajše dolžine.

Pri spodnji primerih upoštevamo enako dolžino sidrne verige ali vrvi in sidramo na isti globini kot v prejšnjih poglavjih. (Teorija sidranja 4.del)

1. Najlonska vrv in utež

Kadar se odločimo, da bomo najlonsko vrv obtežili, moramo vedeti, da ima utež največji učinek, ko je blizu sidra. Takrat je napetost vrvi, sprememba pozicije plovila enaka kot v primeru, da ne uporabljamo uteži, drastično pa se zmanjša kot s katerim deluje sila na sidro. Na primer 25 kg utež na vrvi dolžine 55m (debelina 18mm) deluje na zmanjšanje kota sile s katero delujemo na sidro na največ 3 stopinje (brez uteži bi bil kot 4,5 stopinje, kritična meja je 4 stopinje). Da bi kot sile na sidro ostal 0 stopinj, bi na vrv morali obesiti 73 kg utež.

2. Kratka veriga in dolga vrv

V primeru, da se odločimo za uporabo kombinacije sidrne verige in vrvi, razumemo to v smislu, da imamo primerno dolžino vrvi, ki jo potrebujemo za varno sidranje glede na globino vode kjer sidramo in del te vrvi nadomestimo z verigo. Seveda je veriga pritrjena na sidro, en konec vrvi na verigo in drugi na plovilo. Če na primer vzamemo kombinacijo 20 verige debeline 10mm in 35m vrvi debeline 18mm potem so sile, hitrosti gibanja plovila, pozicija in kot sile naslednje:

Kot vidimo iz grafa, je pri tej kombinaciji perioda oscilacije plovila krajša, medtem, ko sta hitrost gibanja plovila in napetost približno enaka kot pri kombinaciji najlonske vrvi in uteži. Večja razlika je opazna pri spremembi pozicije plovila in kotu sile na sidro. Z zamenjavo 20 m vrvi za 20m verige, smo težo na plovilu zvečali za približno 18 kg, učinek tega dela verige pa je bistveno večji kot učinek uteži. Druga prednost kombinacije verige in vrvi je tudi enostavnost rokovanja. Nameščanje uteži je bistveno težje kot spuščanje verige in vrvi, kakor tudi njuno pobiranje pri zapuščanju sidrišča. Tretja, prav tako pomembna prednost uporabe verige, je njena odpornost proti obrabi pri premikih na morskem dnu, ki pri grobi podlagi ni zanemarljiva (korale, skalnato dno,..).

3. Dolga veriga in krajša vrv

Kljub primernosti zgornjih dveh načinov sidranja, pa imata tudi težavo, ki je še nismo omenili. Če za pospravljanje sidrne verige in vrvi uporabljamo sidrno vitlo lahko pri spuščanju in dvigovanju pride do zdrsov sidrne vrvi na vitlu. Večina proizvajalcev sicer trdi, da so vitla uporabna tako za navijanje verige kot vrvi, pa se bomo v praksi srečali z zdrsavanjem vrvi. Čeprav se zato zdi, da je uporaba verige v celoti najbolj primerna za sidranje, pa ne smemo pozabiti, da nima elastičnosti zaradi česar prihaja do velikih prenapetosti verige, kadar piha veter v sunkih. Vzemimo 45m verige in 10m vrvi. Skupna dolžina je še vedno 55m, vendar imamo tudi 10m dolg del, ki je elastičen. Pametno je, da vrv privežemo na bitev poleg sidrnega vitla in ga na ta način razbremenimo. S tem bomo zmanjšali neprijetne vibracije in hrup, ki jih povzroča veriga pri premikih na morskem dnu in zategovanju.

 

Kot vidimo iz grafa, je oscilacija dvakrat hitrejša, prenapetosti in kot sile na sidro, sta malenkost večja kot v prejšnjem primeru, medtem ko sta se premik in hitrost gibanja plovila drastično zmanjšala. Zaradi uporabe daljše verige imamo na krovu le dodatnih 16 kg teže (kot v prejšnjem primeru).

Ta način kombinacije verige in vrvi je zelo uporaben tudi pri sidranju na večjih globinah. Verigo, ki nam je na razpolago enostavno podaljšamo s primerno dolžino vrvi.

Prednosti in slabosti

  Vrv + utež Kratka veriga+ vrv Dolga veriga + vrv
Sila vzporedna z morskim dnom - (le dovolj težka utež) + +
Enostavno shranjevanje - + + (velika teža)
Enostavna uporaba - -/+ +
Zmanjšuje napetost + + +
Zmanjšuje premik plovila - -/+ +
Odpornost na obrabo - + +

Preberite tudi:

Teorija sidranja 1.del

Teorija sidranja 2.del

Teorija sidranja 3.del

Teorija sidranja 4.del

Teorija sidranje 6. del

Nasveti za varno sidranje 1. del

Nasveti za varno sidranje 2. del

Nasveti za varno sidranje 3. del

Nasveti za varno sidranje 4. del

Nasveti za varno sidranje 5. del

Več koristnih nasvetov za varno plovbo na tej povezavi!

Vir: http://alain.fraysse.free.fr/