Hrvaška je kot članica EU zavezana, da sprejme predpise, ki bodo omogočali brezgotovinsko plačevanje cestnine na avtocestah. Zato bodo uvedli nov elektronski sistem, ki bo izključeval plačilo cestnine z gotovino, za tovorna vozila in motocikle pa uvaja uporabo naprave, ki bo omogočala zaračunavanje cestnine brez zaustavljana. Z novim sistemom se bo zagotovil prost pretok vozil.

Vozila s težo do 3,5 t bodo lahko izbirala med dvema možnostma. Vozniki se bodo lahko odločili za uporabo naprave za plačevanje cestnine ali pa se bodo odločili za sistem avtomatske zaznave registrske tablice.

Obstoječe cestninske postaje bodo ukinjene. Sedanji sistem ENC bo nadgrajen. Zaustavljanja vozil ne bo več.

Nov sistem naj bi se uvedel koncem leta 2024.

V lanskem letu so HAC ustvarile največji prihodek iz naslova cestnine. Znesek je znašal kar 3 milijarde HRM oziroma 400 milijonov EUR.