Obvezna oprema plovil

Na podlagi nove Hrvaške zakonodaje, Pravilnik o brodicama, čamcima i jahtama, ki je bil sprejet 31.1.2020 in je stopil v veljavo 29.4.2020 je potrebno zagotoviti ustrezno obvezno opremo plovila. Oprema plovila se loči glede na Področje plovbe za katerega je registrirano plovilo.

Seznam velja le za plovila, ki so registrirana na Hrvaškem.  

NAZIV OPREME

OBMOČJE PLOVBE

OPOMBE

  IV IIIc IIIb IIIa III II I  

Trup in oprema trupa       

Sidro predpisane mase  
Rezervno sidro predpisane mase      
Sidrna vrv ali veriga  
Rezervna sidrna vrv ali veriga  
Plavajoče sidro            
Bitva na premcu za vez in vleko * * *Nanaša se tudi na plovila na jet pogon
Bitva na krmi Za plovila daljša od 6 m
Dodatna bitva na premcu Za plovila daljša od 12 m
Dodatna bitva na krmi  
3 privezne vrvi odgovarjajoče dolžine, ne krajše od 5 m  
Vrv za vleko dolžine, ki odgovarja štirim dolžinam plovila  
2 vesli odgovarjajoče dolžine s 4 vilicami             Za plovila ki nimajo izvenkrmnega ali vgrajenega motorja
Krmarjenje v sili       Pri jadrnicah in motornih plovilih z enim vgrajenim pogonskim strojem z daljinskim upravljanjem krmila morajo dodatno obstajati tudi sredstva upravljanja s krmilom v sili pri zmanjšani hitrosti

Stroj        

Mehansko pogonsko sredstvo   *  
Zračni ventilator u varnostni izvedbi Zahteva se za vsa plovila ki imajo benzinski pogon ki se nahaja v zaprtem prostoru ali podpalubju
Zaščita pred sprožitvijo pogonskega sredstva v delovnem položaju * * Zahteva se za vsa plovila z izvenkrmnim motorjem
                *Nanaša se tudi na plovila z jet motorjem
Sistem za zaustavljanje v sili ki se ga lahko poveže s krmilnim sistemom * * Zahteva se za vsa plovila z izvenkrmnim motorjem upravljan z ročico
                *Nanaša se tudi na plovila z jet motorjem
Sistem za avtomatsko zaustavljanje pogonskega stroja ali avtomatski sistem ki omogoča plovilu krožno gibanje z zmanjšano hitrostjo * *           *Nanaša se samo na plovila z jet motorjem
Izvor električne energije v sili           * * Zahteva se za plovila z motorjem vgrajenim v podpalubju
                *Nova in obstoječa plovila morajo biti opremljena z  izvorom električne energije za v primeru nuje najkasneje do 31. 12. 2026.
Alarm visokega nivoja kaluže Zahteva se za plovila ki imajo motor vgrajen u podpalubju

Varnostna oprema        

Pnevmatski splav za reševanje ali pomožni čoln            
Rešilni obroč          
Rešilni obroč z samosprožilno svetilko in vrvjo            
Rešilni jopič za vse osebe, ki se nahajajo na plovilu v času plovbe (odrasli in otroci) * *     *Nanaša se tudi na plovila z jet motorjem
Rešilni jopič s piščalko in samosprožilno svetilko za vse osebe, ki se nahajajo na plovilu v času plovbe (odrasli in otroci)   * * * * *Zahteva se za plovila s hitrostjo nad 20 vozlov, ki plujejo ponoči
Plavajoča vrv   Zahteva se za jadrnice
Sredstva za zaščito pred izgubo toplote za vse osebe na plovilu             
Komplet prve pomoči        
Omarice s prvo pomočjo            
Varnostna čelada za vse osebe, ki se nahajajo na plovilu * *           *Nanaša se izključno na plovila z jet motorjem

Protipožarna oprema

Bivanjski prostori in kuhinja:      
1. prenosne naprave za gašenje požara (min. kapaciteta naprave: 1 kg prahu ali 3 kg CO2 ali 1,8 l pene) Zahteva se za plovila opremljena z bivanjskimi prostori
ali                
2. vgrajeni sistem za gašenje požara in ena prenosljiva naprava za gašenje požara (min. kapaciteta naprave: 1 kg prahu ali 3 kg CO2 ali 1,8 l pene).
1. ena prenosna naprava za gašenje požara (min. kapaciteta naprave: 2 kg praha ali 5 kg CO2 ali 1,8 l pene); Zahteva se za plovila opremljena s kuhinjo
ali                
2. ena prenosna naprava za gašenje požara (min. kapaciteta naprave: 1 kg praha ali 3 kg CO2 ali 1,8 l pene) in pokrivalo za gašenje plamena;
ali                
3. vgrajeni sistem razprševanja (ne sme se uporabljati sistem za razprševanje vode – »sprinkler«).
Strojnica in/ali prostor z rezervoarji za gorivo:    
1. Vgrajeni protipožarni sistem Zahteva se za odprta plovila z benzinskim vgrajenim motorjem z močjo ≤ 120 kW ali diesel vgrajenim motorjem ko so motorji vgrajeni nad višino kokpita
ali                
2. Prenosna naprava za gašenje požara z zadostno kapaciteto za napolnitev strojnice skozi priključek na pokrovu stroja
Prenosna naprava za gašenje požara min. kapacitete 2 kg prahu ali 5 kg CO2 ali 1,8 l pene Zahteva se za odprta plovila z izvenkrmnim benzinskim motorjem oz. motorji, z močjo > 25 kW, postavljenimi na krmnem zrcalu in s prenosnimi rezervoarji nameščenimi na prostem
1. Vgrajeni protipožarni sistem za gašenje prostora z rezervoarji Zahteva se za odprta plovila z benzinskim izvenkrmnim motorjem oz. motorji postavljenimi na krmnem zrcalu in prenosnimi rezervoarji nameščenimi v zaprtem prostoru
ali                
2. Prenosna naprava za gašenje požara zadostne kapacitete za napolnitev prostora z rezervoarji skozi priključek na steni prostora z rezervoarji
Vgrajeni protipožarni sistem Zahteva se za plovila z benzinskim motorjem ne glede na moč ali z diesel motorji z močjo večjo od 120 kW, nameščenimi pod višino kokpita ali v notranjosti plovila
1. Vgrajeni protipožarni sistem  Zahteva se za plovila z diesel motorji z močjo manjšo od 120 kW, nameščenimi pod višino kokpita ali v notranjosti plovila
ali                
2. Prenosna naprava za gašenje požara zadostne kapacitete za napolnitev strojnice skozi priključek na pokrovu stroja

Radio-oprema       

VHF radijska postaja           Zahteva se nanaša na plovila grajena pred 1.7.2006.
VHF DSC radijska postaja           Zahteva se za plovila zgrajena po 1.7.2006. in obstoječa plovila grajena pred 1.7.2006 če vgrajujejo novo radijsko postajo. Radijska postaja je lahko klase D.

Sredstva za signalizacijo in pripomočki za navigacijo    

Navigacijske luči * * Zahteva se za vsa plovila ko plujejo ponoči ali v primeru zmanjšane vidljivosti
                *Nanaša se tudi na plovila z jet motorji, ko plujejo ponoči
Dnevne oznake            
Sredstvo za zvočno oglašanje     Plovila daljša od 12 m morajo biti opremljena s piščalko v skladu s Pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, Sredstva za signalizaciju
Ročne bakle (rdečee)           3 3  
Rakete s padalom           3 3  
Plavajoči dimni signal           1 2  
GNSS sprejemnik          
Kompas z osvetlitvijo          
Daljnogled          
Vodoodporna baterijska svetilka  
Osvežene uradne pomorske navigacijske karte in publikacije glede na območje plovbe          
Oprema za delo s karto          
Peljar za male brodove          
Popis svetilnikov in signalov za meglo          
2 škatli vžigalic ali vžigalnik (nepremočljivo)  
Radarski odbojnik   Zahteva se za vsa plovila s hitrostjo > 20 vozlov in vsa plovila ko plujejo ponoči in v primeru zmanjšane vidljivosti
SAT EPIRB COSPAS-SARSAT              

Oprema za preprečevanje onesnaževanja     

Rezervoarji ali prenosne posode za zbiranje olja ali mešanice, ki vsebuje olje Zahteva se za plovila ki imajo vgrajen motor
Vpojna sredstva za odstranjevanje oljnatih ostankov Zahteva se za plovila ki imajo vgrajen motor
Vgrajene črpalke (ročne ali z mehanskim pogonom) s katerimi se olje ali mešanica olja pretaka v rezervoar ali posodo Zahteva se za plovila ki imajo vgrajen motor v podpalubju
Rezervoar za zadrževanje sanitarnih odpadnih vod Zahteva se za vsa plovila opremljene s sanitarijami
Posoda za zbiranje smeti  
Kaluža                
Ena ročna kalužna črpalka * Zahteva se za odprta plovila in plovila z deloma pokrito palubo
                * Zahteva se za plovila z neprekinjeno palubo dolžine do 6 m
Ena ročna kalužna črpalka z vsisom najmanj 1,5 m vodnega stolpca   Zahteva se za plovila z neprekinjeno palubo in z odprtim mestom upravljanja
ali                
ena kalužna ročna, na mehanski pogon ali električna črpalka s tlakom manjšim od 1,5 m v vodnem stolpcu v cevi
in                
ena kalužna ročna, na mehanični pogon ali električna pumpa
Posoda/ročka za praznjenje  

Sistem za detekcijo plinov

Sistem za detekcijo ogljikovega monoksida * * * * * * *  
Detektor utekočinjenih naftnih plinov Zahteva se za plovila, ki imajo vgrajene plinske uporabnike v zaprtem prostoru