V prvem članku o sidranju Nasveti za varno sidranje 1. del,  smo obdelali nekaj dejstev o sidranju in nekaj trikov za sidranje na različnih terenih. V drugem Nasveti za varno sidranje 2. del smo navedli nekaj tehnik sidranja v zalivih z omejenim prostorom. Tokrat bomo še dva načina sidranja in privez plovila na bojo v organiziranih sidriščih.

Tandemsko sidro

1. Tandemsko sidro

Tandemsko sidro je posebno sidro, ki je sestavljeno iz dveh sider, iz primarnega in sekundarnega sidra. Namenjeno je sidranju na terenu, kjer sidro slabo drži, v predelih, kjer se srečujemo z močnim morskim tokom, kadar pričakujemo večjo spremembo vremena ali pa v primeru nevihte.

Tandemsko sidro lahko kupimo, lahko pa si ga izdelamo sami s pomočjo dveh sider.

Primarno sidro je pritrjeno na plovilo, sekundarno sidro pa je pritrjeno na primarno sidro. Vertikalna sila, ki deluje na sidro, v primeru tandemskih sider deluje le na primarno sidro. Na sekundarno deluje le horizontalna, zaradi česar je možnost, da ga bi izvlekli izjemno majhna oziroma je ni. Sekundarno sidro se zato vkopava globlje v dno, povečuje upor in kompenzira silo s katero plovilo vleče primarno sidro.

Tandemsko sidro si lahko izdelamo iz dveh navadnih sider in verige ali vrvi, ki je dolga vsaj toliko, kolikor je dolžina plovila. Sekundarno sidro privežemo na krono primarnega sidra. Razdalja med njima naj bo vsaj tolikšna, kot je dolžina plovila.

Sidranje s pomočjo tandemskega sidra

Sidranje s tandemskim sidrom

Ko najdemo primerno sidrišče, najprej spustimo sekundarno sidro. Med počasno vzvratno plovbo spustimo celotno dolžino vrvi ali verige med obema sidroma in šele nato pričnemo s spuščanjem primarnega sidra in verige. Ko položimo primerno dolžino sidrne verige, preverimo, če je sidro prijelo. Dvigovanje sidra izvedemo v obratnem vrstnem redu, najprej dvignemo primarno sidro nato sekundarno.

Tehnika sidranja s tandemskim sidrom je približno 30% zanesljivejša od sidranja z enim sidrom. Posebej dobro se izkaže v slabih vremenskih pogojih, ko so v sidrišču valovi in ko pihajo močni vetrovi.

Bahamski način sidranja

2. Bahamski način sidranja

Bahamski način sidranja je primeren za sidranje v sidriščih z omejenim prostorom in na področjih, kjer sidro slabše drži. Potrebujemo dve sidri, primarno in sekundarno. Primarno sidro spustimo na morsko dno v smeri vetra ali smeri morskega toka. Z vzvratno plovbo spustimo dvakratno dolžino potrebne sidrne verige ali vrvi. Na tem mestu spustimo drugo sidro in se s počasno plovbo v veter pomikamo proti primarnemu sidru ter preverimo, če je sekundarno sidro prijelo. Istočasno skrajšujemo verigo ali vrv primarnega sidra. Ko se pomaknemo med obe sidri, primerno prilagodimo dolžini obeh verig sider. Le ti ne smeta biti prekratki, da se lahko plovilo prosto vrti, ne da bi se zataknilo v eno izmed verig.

Ta način sidranja zagotavlja izjemno majhen radij po katerem se giblje plovilo po sidrišču. Je le nekaj metrov večji od dolžine plovila.

3. Sidranje na plovko

Plovka (boja, bova, kolpo morto) je en izmed najbolj sigurnih načinov sidranja in zavzema najmanj prostora v sidrišču. Sestavljena je iz treh ključnih elementov. Utež položena na morsko dno, plavajoča boja in muring vrv, ki povezuje plovko in utež.

Privez na plovko

Privez plovila na plovko

Ko priplujemo v sidrišče s plovkami, se moramo prepričati, da je velikost uteži oziroma njene teže dovolj velika za privez našega plovila. Betonska kocka dimenzij 1x1x0,5m ima težo 1,2 t in zadostuje za privez plovila teže do 10 t (dejanska teža betonske kocke v vodi je zmanjšana na 700 kg zaradi vzgona vode). Prepričati se moramo tudi o razdalji med bojami. Upoštevati moramo dolžino našega in sosednjih plovil, dolžino privezne vrvi in dolžino muring vrvi. V primeru brezvetrja bodo plovila krožila okrog posamezne plovke in krme plovil lahko trčijo. V večini organiziranih sidrišč so razdalje zadovoljive. Če imate plovilo daljše od 15 m, preverite razdalje!

Ko izberemo plovko za privez, se ji približamo s krmo, ker je nižja kot premec. Na krmi bomo bliže boji in predvsem niže. Če je premec plovila visok, se lahko zgodi, da je muring vrv prekratka in je ne uspemo dvigniti dovolj visoko. Z mornarsko  kljuko ujamemo uho na vrhu plovke in jo potegnemo k sebi. Privezno vrv ne privezujemo skozi uho na vrhu plovke, temveč direktno na uho muring vrvi, ki je pripeta na plovko na spodnji strani. Boja ni konstruirana za privez na zgornjem ušesu. Le ta je namenjen le za lovljenje. Privezno vrv pritrdimo na bitev plovila. Dolžina mora biti najmanj 3m.

V določenih sidriščih, kot je Mala Rava na otoku Rava, Bobovišča in Lučice W na otoku Brač, Maračol na otoku Unije imamo poleg muring vrvi na voljo še krmno vrv za privez krme na obalo. Plovilo v tem primeru ne kroži več okrog plovke, zavzema izjemno malo prostora in omogoča bolj gosto postavitev plovk.

Več nasvetov za varno sidranje:

Nasveti za varno sidranje 1. del

Nasveti za varno sidranje 2. del

Nasveti za varno sidranje 4. del

Nasveti za varno sidranje 5. del

Teorija sidranja 1.del

ali v priročniku SIDRANJE!

Več koristnih nasvetov za varno plovbo na tej povezavi!