Hrvaška se je znašla pred sodiščem v Bruslju zaradi diskriminacije pri prodaji ribolovnih dovoljenj.

Hrvaška že dolga leta diskriminira turiste oziroma tujce od domačih prebivalcev, ki želijo kupiti ribolovno dovoljenje. Sedaj se je znašla pred sodiščem v Bruslju, ki ji je izdal opomin in zahteva ureditev sistema zaračunavanja dovoljenj. Pri prodaji dovoljen sta dve bistveni razliki. Letno ribolovno dovoljenje si lahko pridobijo izključno hrvaški državljani in cena dovoljenja, ki je bistveno višja za tujce. Tujci lahko kupijo največ mesečno dovoljenje. Če želijo loviti celo leto, morajo kupiti 12 mesečnih dovoljenj.

Primerjajmo cene dovoljenj za rekreacijski ribolov:

Tujci:

1 dan - 60 HRK (8 EUR)
3 dni - 150 HRK (20 EUR)
7 dni - 300 HRK (40 EUR)
30 dni - 700 HRK (93 EUR)

Z dovoljenjem za rekreativni ribolov ni dovoljeno loviti s harpuno in ni dovoljeno loviti tune.

Rezidenti Hrvaške (letno dovoljenje)

Od 19 - 59 leta starosti ribiča - 500 HRK (66 EUR)
Do 18 let in od 60 let, upokojenci, vojni invalidi - 100 HRK (13,3 EUR)
Ribolov s parangalom 300 HRK (40 EUR)

Če izračunamo strošek mesečnega dovoljenja za domačine je ta 40 HRK (5,33 EUR), za tujce pa (93 EUR), ali pa če tujec kupi 12 mesečnih dovoljen, je strošek 8400 HRK (1120,00 EUR) za domačine pa le 500 HRK (66 EUR), kar je 17 krat več.

Na problematiko so takoj po vstopu Hrvaške v EU opozorili tuji ribiči. Ker se hrvaška sama ni odzvala na številna prigovarjanja, je posredovala komisija evropske unije. Hrvaški vladi je izdala opomin v katerem ugotavlja, da takšno ravnaje pomeni diskriminacijo in krši načela EU. V postopku Hrvaška ni predložila dokazov, da bi tuji športni ribiči bolj ogrožali favno kot domači, zato razloga za različno zaračunavanje ni.

Hrvaška je dobila dva meseca časa, da sprejme ukrepe in sporoči evropski komisiji, kako je rešila problematiko.