S torkom, 20.10.2020, velja nov odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2.

Iz novega odloka je bila odstranjena izjema predčasno rezerviranih počitnic. Tako preko meje države in preko meje posameznih regij ne morajo tisi, ki so počitnice zgolj rezervirali ali pa tudi že plačali.

Od torka, 20.10.2020 lahko med statističnimi regijami in med državami ob upoštevanju priporočil NIJZ prehajajo le naslednje izjeme:

  • prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,
  • opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,
  • odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,
  • varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,
  • dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,
  • dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,
  • dostop do storitev za nujne primere,
  • dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,
  • dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,
  • izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva.

Ko bodo znane dodatne informacije o prehajanju meja, jih bomo objavili v tem članku.