Državna meja na morju poteka na zunanji meji teritorialnega morja posamezne države. Širino teritorialnega morja določi vsaka država zase pri čemer meje ne smejo presegati oddaljenosti 12 nmi od temeljnih črt določenih s konvencijo (3. člen UNCLOS). Vsaka država na področju teritorialnih voda skrbi za svojo suverenost.

Pri prehodu državne meje na morju je potrebno izvesti postopke, ki so enaki postopkom na kopnem. Pri odhodu iz države se je potrebno odjaviti in pri prihodu v državo se je potrebno prijaviti. Postopek odjave je potrebno opraviti najprej pri organih luške kapitanije, nato carine in na koncu še mejne policije. Pri vstopu v državo je postopke potrebno izvesti v obratnem vrstnem redu.

Državna meja na morju

Kdaj je potrebno opraviti postopek odjave

Postopek odjave in prehoda državne meje je potrebno opraviti vedno, kadar nameravate izpluti iz teritorialnih voda posamezne države, tudi v primeru, ko nameravat pluti le v mednarodne vode, ni pa potrebno kadar plujete znotraj teritorialnih voda držav, ki so v območju Schengen. 

Kdaj je potrebno opraviti postopek prijave

Postopek prijave je potrebno opraviti vedno, kadar smo vpluli v teritorialno morje neke države v kateri nameravamo sidrati, pristati ali vpluti v notranje vode. Postopek je potrebno opraviti tudi kadar smo izpluli zgolj v mednarodne vode.

Po vplutju v notranje morske vode je potrebno opraviti prijavo v najbližjem pristanišču, ki je odprt za mednarodni morski promet in ima mednarodni morski prehod. Šele po opravljeni prijavi je dovoljeno nadaljevati s plovbo.

Kdaj ni potrebno opraviti postopka prijave

Prijave ob vplutju v teritorialne vode neke države ni potrebno opraviti v kolikor nameravamo pluti po teritorialnem morju brez namena vplutja v notranje vode, pristati ali sidrati. Takrat opravimo tako imenovan »Neškodljiv prehod teritorialnega morja«, ki mora biti opravljen brez prekinitev. Ustavljanje ali sidranje je dovoljeno le v primeru višje sile (stiska na morju, pomoč ljudem, ki so v stiski ali nevarnosti).

Postopek prehoda državne meje na morju

Ko zapuščamo teritorialne vode posamezne države se moramo najprej odjaviti. S plovilom moramo zapluti do mednarodnega morskega mejnega prehoda in opraviti odjavo. Najprej moramo na Luško kapitanijo oziroma njeno izpostavo, na kateri bomo izpolnili spisek posadke, ki bo na plovilu, ki prehaja državno mejo. V obrazec je potrebno vpisati luko izplutja in vplutja v drugi državi. V kolikor bomo pluli zgolj v mednarodne vode se vpiše kot destinacija mednarodne vode. Nato opravimo postopek pregleda pri carini (Le če je to potrebno. Znotraj EU ni potrebe.). Zadnji postopek opravimo pri organih pomorske policije, kjer opravimo mejni prehod.

 

Mednarodni pomorski mejni prehodi na vzhodni jadranski obali

Slovenija (SLO):
 1. Koper
 2. Piran
Hrvaška (CRO):
Mejni prehodi 1. kategorije
 1. Umag
 2. Pula
 3. Rijeka
 4. Mali Lošinj
 5. Zadar
 6. Šibenik
 7. Split
 8. Ploče
 9. Korčula
 10. Dubrovnik
 11. Senj
 12. Maslenica
 13. Plomin Luka
Mejni prehodi 2. kategorije
 1. Poreč
 2. Rovinj
 3. Raša - Bršica
 4. Metković
 5. Ubli (Lastovo)
 6. Vela Luka
Sezonski mejni prehodi
 1. Novigrad
 2. Sali
 3. Božava
 4. Primošten
 5. Komiža
 6. Hvar
 7. Vis
 8. Cavtat
 9. Kanegra
 10. Umag - ACI Marina
 11. Stari Grad na otoku Hvaru
Črna Gora (MNG):
 1. Bar
 2. Kotor
 3. Zelenika
 4. Budva

Za prehod meje potrebujete naslednje dokumente*:

 • potni listi oziroma osebne izkaznice vseh članov posadke,
 • seznam posadke (crew list) obrazec na tej povezavi,
 • potrdilo o usposobljenosti za upravljanje plovila,
 • vpisni list plovila,
 • zavarovalna polica,
 • potrdilo o usposobljenosti za delo z VHF postajo (v kolikor jo plovilo ima).

*Običajno države zahtevajo navedene dokumente. Zahteve se razlikujejo od države.

Po opravljenih carinskih in mejnih obveznostih moramo nemudoma izpluti iz teritorialnih voda države, ki jo zapuščamo. Prepovedano je ponovno pristati v državi iz katere plujemo in vkrcati ali izkrcati posadko ali del nje. Izjema je le primer reševanja na vodi. V tem primeru mora voditelj plovila spremembo nemudoma javiti najbližji policijski postaji.

Po izplutju iz teritorialnih voda ene države in vplutju v teritorialne vode druge države, je potrebno nemudoma vpluti v najbližjo luko odprto za mednarodni pomorski promet s pomorskim mejnim prehodom in opraviti postopek prijave, ki je ravno obraten od postopka odjave. Najprej je potrebno opraviti postopek pri pomorski policiji, carini in nazadnje na luški kapitaniji.

Zastave

Pri plovbi v teritorialno morje druge države moramo izobesiti prave zastave. Obvezna je zastava državne pripadnosti (zastava države v kateri je plovilo registrirano) in vljudnostno zastavo (zastava države  v kateri plujemo). Zastava države v kateri plujemo – vljudnostna zastava mora biti izobešena višje od zastave državne pripadnosti. Zastava mora biti predpisane velikosti in ne sme biti poškodovana. Poškodovana zastava se smatra za nespoštovanje države v kateri plujete, zaradi česar vam lahko izrečejo globo in zamenjavo zastave.

Več o zastavah:  Mednarodne pomorske zastave in Zastave na plovilu

Seznam posadke (vzorec na tej povezavi)

Seznam posadke ni standardiziran obrazec. Lahko ga napišete sami. Vsebovati mora naslednje:

 • Osebni podatki
  • Ime in priimek osebe
  • Št. osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica)
  • Datum in kraj rojstva
  • Funkcija (skiper-voditelj čolna, posadka)
  • Državljanstvo
 • Podatki o plovbi:
  • Luka odhoda (luka iz katere boste izpluli)
  • Luka vplutja (luka v katero boste vpluli v drugi državi)
  • Datum

Neškodljiv prehod teritorialnega morja

Neškodljiv prehod teritorialnega morja je prehod morja brez namere za pristanek ali sidranje v notranjih vodah države. Če na primer izplujete iz Slovenije in preko Hrvaškega teritorialnega morja plujete v Črno Goro, se plovba preko Hrvaške šteje za Neškodljiv prehod. V tem primeru na Hrvaškem po v plutju v njihove teritorialne vode ni potrebno vpluti v luko z mednarodnim mejnim prehodom in opravljati postopka prehoda meje. Pri neškodljivem prehodu teritorialnega morja je dovoljeno vpluti v pristanišče, pristati ali sidrati v notranjih vodah države le v primeri višje sile. Tak postanek odobrava policijska postaja države v sodelovanju z luško kapitanijo in carinskim uradom. Postanek je potrebno predčasno napovedati in zaprositi za odobritev.

Pomembno:

 • Pred prihodom na mejni prihod pripravite vse potrebne dokumente, da bo postopek potekal kar najhitreje.
 • Pri prečkanju meje iz Slovenije v Italijo, ki je v območju Schengen, postopka ni potrebno opraviti.
 • Pri prehodu meje iz Slovenije na Hrvaško vse obveznosti (Luška uprava in policija) opravit pri policiji na mejnem prehodu. Carinskih obveznost ni potrebno izvajati.
 • Na mejnem prehodu je gibanje omejeno. Gibanje je dovoljeno le osebam, ki nameravajo prečkati državno mejo in se na prehodu zadržujejo zgolj zaradi opravljanja formalnosti prehoda meje.

Kdaj smo v prekršku

Pri plovbi na otok Palagruža z otokov Vis ali Lastovo izplujemo iz teritorialnih voda Republike Hrvaške
 • Kadar ne vplujemo v luko odprto za mednarodni pomorski promet po najkrajši možni poti od vplutja v teritorialne vode države in opravimo postopka mejnega prehoda – prijave.
 • Kadar organom kontrole ne predložimo spiska posadke in osebnih dokumentov (potni list, osebna izkaznica).
 • Kadar brez posebnega dovoljenja pristanemo ali pa se sidramo v teritorialnih vodah države izven pomorskega ali rečnega mejnega prehoda preden opravimo postopek prijave.
 • Kadar opravimo postopek mejnega prehoda – odjave in ne izplujemo po najkrajši možni poti iz notranjih voda in teritorialnih voda države.
 • in nekaterih drugih primerih.

Posebnost: Plovba na otok Palagruža

V primeri, da se odločite za plovbo na otok Palagruža, je potrebno pravilno izbrati pot plovbe. V primeru, da plujete z otoka Vis ali Lastovo, direktno na Palagružo, boste prečkali mednarodne vode (na sliki področje označeno z rdečo). V kolikor zapustite teritorialne vode, ste dolžni opraviti postopek prehoda meje na morju, pri izplutju in ponovno pri vplutju. Da se postopku izognete, je potrebno smer plovbe spremeniti proti otoku Sušac in nato iz smeri otoka pluti proti Palagruži. V tem primeru ne boste zapustili teritorialnih voda Hrvaške in postopkov prehoda meje ne bo potrebno opravljati.