Vsi lastniki plovil in nepremični na Hrvaškem so že več kot en mesec odrezani od svoje lastnine, ki je ne morejo redno vzdrževati zaradi omejitve prehodov meje.

Hrvaška je močno omejila vstop v svojo državo. Ob vstopu v državo je potrebno predočiti:

 • negativen PCR test, ki ni star več kot 48 ur ali
 • pozitiven test (PCR ali antigenski test) ali pozitiven test neutralizacije (NT), ki je bil izdaj v obdobju med 14 dnemi in 3 meseci pred vstopom na Hrvaško ali
 • zdravniško potrdilo, da je potnik prebolel COVID-19 v obdobju med 14 dnemi in 3 meseci pred vstopom na Hrvaško ali pa
 • opravijo PCR test na meji, pod pogojem, da ostanejo v samoizolaciji do prejema negativnega rezultata testa. Strošek mora poravnati potnik sam.

 

Lastniki plovil in nepremičnin so izjema

Prihod v republiko Hrvaško iz naslova neodložljivih osebnih razlogov je dovoljen brez predočitve zgornjih dokazil oziroma testiranja na mejnem prehodu. V kolikor ste lastnik plovila ali nepremičnine, se vzdrževanje le tega smatra za neodložljiv osebni razlog. Prav tako je izjema poslovni obisk v republiki Hrvaški. Za tak posloven obisk se smatra tudi vnaprej dogovorjen servis plovila z ladjedelnico ali servisom na Hrvaškem.

Osebe, ki prihajajo v Hrvaško na podlagi navedenih razlogov, ne potrebujejo opravljati testa. Ob prehodu meje je potrebno le pokazati verodostojno dokumentacijo, ki potrjuje navedene izjeme. (Uradno mnenje smo pridobili s strani Hrvaškega Ministrstva za notranje zadeve).

 

Kako prečkati mejo brez zapletov

Zaradi zmede z odloki objavljamo uradno sporočilo z Hrvaškega MUP-a. Predlagamo, da si pred potovanjem na Hrvaško sporočilo natisnete  in ga po potrebi pokažete pri prehodu meje. Ne pozabite. Mejo lahko prečkate brez opravljanja testa ali odhoda v karanteno zaradi nujnega osebnega ali poslovnega razloga (nujno vzdrževanje nepremičnine ali plovila).

Razlaga MUP poslana preko e-pošte (natisnite si sporočila in jih po potrebi pokažite na meji).  Slike so pomanjšane. S klikom na sliko se odprejo v novem oknu v 100% velikosti!

 

Povratek v Slovenijo

Osebo, ki prihaja iz Hrvaške, se zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 napoti v karanteno za deset dni.

Oseba pa v karanteno ne bo napotena, če ob prehodu meje predloži negativni izvid testa PCR, ki ni starejši kakor 48 ur od odvzema brisa in je bil opravljen v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali pri organizaciji oziroma posamezniku, ki sta ju Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustrezna in verodostojna ter sta navedena v seznamu na spletni strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, ali po HAG metodi v državi članici EU ali schengenskega območja.

Negativni izvid testa HAG ne sme biti starejši kakor 24 ur od odvzema brisa.

Izjeme brez karantene in negativnega izvida testa PCR ali HAG za vstop iz rdečih administrativnih enot

Določene so izjeme, ko oseba ne bo napotena v karanteno in tudi ne potrebuje negativnega testa. Vstop se tako dovoli:

 1. čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic EU ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant in se vrača v 14 urah po prehodu meje;
 2. osebi, napoteni na opravljanje nalog v sektorju mednarodnega prevoza* ali z njega;
 3. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo ali iz nje v gospodarskem prometu ter za tovorni in potniški promet v tranzitu* ter zapusti Slovenijo v 8 urah po prehodu meje;
 4. osebi, ki potuje v tranzitu* čez Republiko Slovenijo in jo zapusti najpozneje v 6 urah po vstopu;
 5. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvaja uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po opravljeni nalogi to mogoče;
 6. osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;
 7. osebi z diplomatskim potnim listom;
 8. osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v Republiki Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj;
 9. državljanu države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom ali je odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje, in se čez mejo vrača v roku 12 ur po prehodu meje;
 10. otroku, ki še ni dopolnil 13 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo (torej če oseba, s katero otrok potuje, predloži negativen test ali uveljavlja eno od 12 izjem);
 11. osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili. Če je oseba mladoletna ali iz drugih razlogov ne more potovati sama, lahko pod enakimi pogoji vstopi tudi oseba, ki jo prevaža, vendar se mora čez mejo vrniti takoj po opravljenem prevozu;
 12. pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč in se vrača čez mejo najkasneje v 48 urah po prehodu meje.
 13. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del in se čez mejo vrne takoj po opravljenem delu.

 

Prekinitev karantene na domu tudi s hitrim antigenskim testom

Če oseba, ki jo policija ob vstopu v Republiko Slovenijo napoti v karanteno na domu, v času trajanja karantene opravi testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 po metodi PCR ali HAG in je izvid testa negativen, se šteje, da je karantena prekinjena. Ni pa več časovno omejeno, kdaj se lahko test opravi (prej je veljalo, da peti dan po napotitvi v karanteno).

 

Bi bili radi prvi obveščeni o novih pravilih?

Naročite se na eNavtiko. Takoj ko bo prišlo do spremembe pogojev, vas bomo o tem obvestili. Prijava je brezplačna!

 

PRIJAVA na eNavtiko